Lägsta arbetslösheten på 14 år i Sollefteå

Sollefteå kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sollefteå kommun noterar i oktober rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.

Under oktober månad rapporterade Sollefteå kommun en total arbetslöshet på 6,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 550 av 8 209 invånare i åldern 16 till 64 år i Sollefteå kommun var inskrivna som arbetssökande (102 färre än i oktober i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Sollefteå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,2 till 6,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Arbetslöshet i Sollefteå kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Sollefteå är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ånge och Örnsköldsvik, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Sollefteå nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västernorrlands län. Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (5,6 procent), medan Härnösand har den högsta (9,3 procent). För att Sollefteå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 90 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,6 procent i Sollefteå under oktober månad, motsvarande 242 av 1 175 personer. Det är 3,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−45 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tionde månaden i följd. Sedan december 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,1 till 20,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,9 procentenheter i Sollefteå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sollefteå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Sollefteå om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Ånge har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,4 procentenheter). I oktober var 10,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 79 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 14 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sollefteå sjunkit tio månader i följd (ner från 12,6 procent i december 2021 till 10,1 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sollefteå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sollefteå på i stort sett samma nivå som i Västernorrland som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sollefteå kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

111 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 111 arbetsplatsannonser i Sollefteå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 170 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Sollefteå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Övriga läkare429*
Grundutbildade sjuksköterskor1819
Specialistläkare612
Drifttekniker, IT28
Personliga assistenter58
Väktare och ordningsvakter26
Förskollärare66
Tandläkare15
Grundskollärare55
Arbetsterapeuter45

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Sollefteå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
SollefteåVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften6,7 %−1,0 % 6,8 %−0,9 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda20,6 %−3,7 % 20,9 %−3,0 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar10,1 %−1,4 % 10,0 %−2,1 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Härnösand9,3 %−0,7 % 
Kramfors7,5 %−0,9 % 
Sollefteå6,7 %−1,0 % 
Sundsvall6,6 %−1,0 % 
Timrå7,7 %−0,1 % 
Ånge5,9 %−1,1 % 
Örnsköldsvik5,6 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Härnösand26,8 %−3,4 % 
Kramfors21,1 %−3,7 % 
Sollefteå20,6 %−3,7 % 
Sundsvall18,8 %−3,0 % 
Timrå21,9 %−1,1 % 
Ånge15,5 %−5,3 % 
Örnsköldsvik22,0 %−2,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Härnösand12,6 %−2,3 % 
Kramfors12,5 %−2,1 % 
Sollefteå10,1 %−1,4 % 
Sundsvall9,8 %−2,2 % 
Timrå13,3 %−0,2 % 
Ånge10,0 %+0,3 % 
Örnsköldsvik7,3 %−3,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.