Arbetslösheten i Södertälje faller mer än i andra kommuner i Stockholms län

Södertälje kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

25 av 26 kommuner i Stockholms län såg en minskande arbetslöshet i oktober. Södertälje var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under oktober månad rapporterade Södertälje kommun en total arbetslöshet på 11,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 5 643 av 50 838 invånare i åldern 16 till 64 år i Södertälje kommun var inskrivna som arbetssökande (794 färre än i oktober i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Södertälje är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 12,9 till 11,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan februari 2020.

Graf: Arbetslöshet i Södertälje kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Södertälje är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 25 av 26 kommuner. Störst är minskningen i just Södertälje. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Södertälje alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Stockholms län (11,1 procent i kommunen, jämfört med 6,4 procent i hela länet). Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,3 procent). För att Södertälje skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö skulle 4 016 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent). Södertäljes arbetslöshet sticker ut som den sjätte högsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,3 procent i Södertälje under oktober månad, motsvarande 4 413 av 25 509 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−642 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,8 till 17,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,2 procentenheter i Södertälje. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Södertälje kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Södertälje om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vaxholm har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1 procentenheter). I oktober var 8,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 429 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 109 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Södertälje sjunkit 18 månader i följd (ner från 10,9 procent i april 2021 till 8,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Södertälje kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Södertälje högre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Södertälje kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

733 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 733 arbetsplatsannonser i Södertälje kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 280 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Södertälje kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Truckförare35108
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.4085*
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik3473
Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter1362
Grundutbildade sjuksköterskor4453
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer3646
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.842
Lager- och terminalpersonal1738
Taxiförare m.fl.1130
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik1728

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Södertälje kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
SödertäljeStockholms länHela landet
Hela arbetskraften11,1 %−1,2 % 6,4 %−0,5 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda17,3 %−2,0 % 12,9 %−1,1 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar8,9 %−1,0 % 7,2 %−0,4 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Botkyrka11,3 %−0,8 % 
Danderyd3,5 %−0,1 % 
Ekerö3,2 %−0,4 % 
Haninge7,3 %−0,4 % 
Huddinge7,2 %−0,6 % 
Järfälla8,3 %−0,4 % 
Lidingö4,0 %−0,4 % 
Nacka4,0 %−0,6 % 
Norrtälje5,1 %−0,4 % 
Nykvarn3,9 %−0,6 % 
Nynäshamn6,9 %+0,1 % 
Salem5,3 %−0,5 % 
Sigtuna8,9 %−1,1 % 
Sollentuna6,0 %−0,5 % 
Solna4,4 %−0,6 % 
Stockholm6,3 %−0,5 % 
Sundbyberg6,3 %−0,7 % 
Södertälje11,1 %−1,2 % 
Tyresö4,8 %−0,5 % 
Täby3,5 %−0,3 % 
Upplands Väsby7,6 %−0,5 % 
Upplands-Bro7,9 %−0,1 % 
Vallentuna3,5 %−0,3 % 
Vaxholm3,3 %−0,6 % 
Värmdö3,7 %−0,3 % 
Österåker3,9 %−0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Botkyrka16,2 %−1,3 % 
Danderyd9,2 %−0,1 % 
Ekerö8,1 %−0,8 % 
Haninge12,6 %−0,9 % 
Huddinge13,3 %−1,1 % 
Järfälla14,5 %−1,2 % 
Lidingö9,8 %−0,5 % 
Nacka8,9 %−1,1 % 
Norrtälje14,0 %−1,2 % 
Nykvarn11,4 %−0,2 % 
Nynäshamn16,1 %+1,3 % 
Salem9,8 %−1,2 % 
Sigtuna15,0 %−2,4 % 
Sollentuna12,5 %−0,8 % 
Solna7,3 %−1,3 % 
Stockholm12,9 %−1,0 % 
Sundbyberg11,8 %−1,2 % 
Södertälje17,3 %−2,0 % 
Tyresö11,1 %−1,1 % 
Täby8,1 %−0,6 % 
Upplands Väsby13,2 %−1,1 % 
Upplands-Bro14,7 %−0,3 % 
Vallentuna8,1 %±0,0 % 
Vaxholm9,8 %−0,7 % 
Värmdö8,9 %−1,0 % 
Österåker9,5 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Botkyrka9,4 %−0,6 % 
Danderyd4,1 %+1,2 % 
Ekerö4,8 %−0,8 % 
Haninge8,7 %−0,9 % 
Huddinge6,8 %−0,5 % 
Järfälla9,0 %−0,2 % 
Lidingö3,8 %+0,2 % 
Nacka4,7 %−0,3 % 
Norrtälje7,3 %−0,3 % 
Nykvarn7,3 %−3,5 % 
Nynäshamn9,4 %−0,8 % 
Salem6,3 %−3,0 % 
Sigtuna10,3 %+0,3 % 
Sollentuna6,7 %−1,2 % 
Solna6,1 %+0,5 % 
Stockholm7,1 %−0,4 % 
Sundbyberg6,8 %−1,6 % 
Södertälje8,9 %−1,0 % 
Tyresö7,3 %−0,5 % 
Täby4,4 %+0,4 % 
Upplands Väsby10,2 %+1,7 % 
Upplands-Bro10,3 %−0,9 % 
Vallentuna5,2 %−0,8 % 
Vaxholm5,3 %−1,2 % 
Värmdö6,0 %+0,8 % 
Österåker5,6 %−0,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.