Arbetslösheten minskar i Malå

Malå kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Malå kommun. Även i hela Västerbotten sjunker arbetslösheten.

Under oktober månad rapporterade Malå kommun en total arbetslöshet på 4,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 60 av 1 364 invånare i åldern 16 till 64 år i Malå kommun var inskrivna som arbetssökande (15 färre än i oktober i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Malå kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Malå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 15 kommuner. Störst är minskningen i Storuman, där arbetslösheten sjunker med 1,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Malå nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västerbottens län. Skellefteå har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (6,3 procent). För att Malå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Skellefteå skulle tolv personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,8 procent i Malå under oktober månad, motsvarande 27 av 182 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−7 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,4 procentenheter i Malå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Malå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Malå om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,9 procentenheter). I oktober var 8,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 13 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fyra personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Malå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Malå har ungefär samma total arbetslöshet som Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 2,5 procentenheter högre i Malå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Malå kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Tio annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt tio arbetsplatsannonser i Malå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring tio lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Malå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Förskollärare25
Barnskötare12
Grundutbildade sjuksköterskor22
Barnmorskor11
Grundskollärare11
Specialistläkare11
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.11
Övriga förmedlare11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Malå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
MalåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,4 %−0,9 % 4,2 %−0,8 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda14,8 %−3,1 % 12,2 %−2,5 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar8,6 %−2,9 % 6,1 %−1,2 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjurholm4,9 %−0,6 % 
Dorotea4,8 %+0,6 % 
Lycksele5,1 %−0,8 % 
Malå4,4 %−0,9 % 
Nordmaling4,9 %−1,1 % 
Norsjö4,7 %−0,8 % 
Robertsfors3,7 %−1,0 % 
Skellefteå3,5 %−1,1 % 
Sorsele5,0 %−0,1 % 
Storuman4,5 %−1,4 % 
Umeå4,2 %−0,8 % 
Vilhelmina5,2 %−1,1 % 
Vindeln4,1 %−0,7 % 
Vännäs4,4 %−0,3 % 
Åsele6,3 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjurholm14,7 %−0,4 % 
Dorotea14,6 %+0,9 % 
Lycksele14,9 %−3,0 % 
Malå14,8 %−3,1 % 
Nordmaling16,1 %−3,5 % 
Norsjö16,7 %−3,0 % 
Robertsfors11,5 %−4,7 % 
Skellefteå11,9 %−2,5 % 
Sorsele13,9 %+3,1 % 
Storuman17,8 %−3,2 % 
Umeå11,3 %−2,7 % 
Vilhelmina17,0 %±0,0 % 
Vindeln12,7 %+1,2 % 
Vännäs16,3 %+0,4 % 
Åsele11,4 %−3,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,1 %−0,1 % 
Dorotea2,0 %−2,8 % 
Lycksele7,6 %+0,1 % 
Malå8,6 %−2,9 % 
Nordmaling8,3 %−2,2 % 
Norsjö5,0 %−3,2 % 
Robertsfors8,3 %−2,3 % 
Skellefteå5,2 %−2,0 % 
Sorsele5,7 %−0,6 % 
Storuman5,7 %−2,5 % 
Umeå6,2 %−0,6 % 
Vilhelmina6,7 %−3,8 % 
Vindeln6,2 %−5,0 % 
Vännäs6,8 %+0,5 % 
Åsele8,1 %−3,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.