Arbetslösheten minskar i Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Ljusnarsbergs kommun. Även i hela Örebro sjunker arbetslösheten.

Under oktober månad rapporterade Ljusnarsbergs kommun en total arbetslöshet på 8,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 155 av 1 824 invånare i åldern 16 till 64 år i Ljusnarsbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (18 färre än i oktober i fjol).

Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de föregående ett månaderna var arbetslösheten högre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en minskning.
Graf: Arbetslöshet i Ljusnarsbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Ljusnarsberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tio av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Ljusnarsberg alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (8,5 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Ljusnarsberg har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Lekeberg har den lägsta (3,8 procent). För att Ljusnarsberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 86 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda oförändrad

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,7 procent i Ljusnarsberg under oktober månad, motsvarande 63 av 304 personer. Det är i stort sett lika stor andel som i fjol.

Anmärkningsvärt är att arbetslösheten nu, för första gången sedan juni 2021, är högre i Ljusnarsberg än snittet i Örebro.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Ljusnarsbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,2 procentenheter i Ljusnarsberg.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ljusnarsbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Ljusnarsberg om man jämför med andra kommuner i Örebro.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1 procentenheter). I oktober var 13,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 23 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fyra personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ljusnarsbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ljusnarsberg högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 6,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ljusnarsbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

14 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 14 arbetsplatsannonser i Ljusnarsbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Ljusnarsbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare25
Arbetsterapeuter12
Grundutbildade sjuksköterskor22
Hovmästare och servitörer12
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.11
Förskollärare11
Geriatriksjuksköterskor11
Grundskollärare11
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik11
Marknadsundersökare och intervjuare11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Ljusnarsbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
LjusnarsbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften8,5 %−0,5 % 7,0 %−0,7 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda20,7 %±0,0 % 20,4 %−2,0 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar13,9 %−1,0 % 7,8 %−1,8 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Askersund5,8 %+1,4 % 
Degerfors8,2 %−0,5 % 
Hallsberg6,1 %−1,1 % 
Hällefors8,1 %−2,6 % 
Karlskoga6,6 %−0,4 % 
Kumla5,5 %−0,6 % 
Laxå6,8 %+0,2 % 
Lekeberg3,8 %−0,9 % 
Lindesberg6,7 %−0,8 % 
Ljusnarsberg8,5 %−0,5 % 
Nora6,2 %−0,4 % 
Örebro7,6 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Askersund25,0 %+6,3 % 
Degerfors26,2 %−1,6 % 
Hallsberg17,8 %−2,6 % 
Hällefors25,0 %−7,3 % 
Karlskoga21,1 %−1,0 % 
Kumla17,2 %−0,5 % 
Laxå20,1 %−1,2 % 
Lekeberg14,9 %−3,2 % 
Lindesberg18,7 %−2,7 % 
Ljusnarsberg20,7 %±0,0 % 
Nora19,7 %−0,4 % 
Örebro20,6 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Askersund9,6 %+1,9 % 
Degerfors11,6 %−3,4 % 
Hallsberg8,9 %−2,6 % 
Hällefors9,1 %−1,4 % 
Karlskoga8,3 %−1,1 % 
Kumla8,7 %−1,1 % 
Laxå8,3 %−3,2 % 
Lekeberg7,2 %−1,3 % 
Lindesberg8,0 %−1,4 % 
Ljusnarsberg13,9 %−1,0 % 
Nora9,7 %−1,2 % 
Örebro7,1 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.