Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Ängelholm

Ängelholms kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Ängelholms kommun minskat. I oktober fortsatte den utvecklingen.

Under oktober månad rapporterade Ängelholms kommun en total arbetslöshet på 4,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 973 av 20 271 invånare i åldern 16 till 64 år i Ängelholms kommun var inskrivna som arbetssökande (163 färre än i oktober i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Ängelholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,5 till 4,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Ängelholms kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Ängelholm är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Perstorp, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ängelholm hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (4,8 procent i kommunen, jämfört med 8,5 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,2 procent). För att Ängelholm skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 324 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,1 procent i Ängelholm under oktober månad, motsvarande 400 av 3 053 personer. Det är 2,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−71 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 17,8 till 13,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,3 procentenheter i Ängelholm. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ängelholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Ängelholm om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,9 procentenheter). I oktober var 6,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 113 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 23 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Ängelholm sjunkit 19 månader i följd (ner från 8,9 procent i mars 2021 till 6,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ängelholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ängelholm lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ängelholms kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

261 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 261 arbetsplatsannonser i Ängelholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 380 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Ängelholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2438
Personliga assistenter1429
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1419
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik1119
Företagssäljare1018
Lastbilsförare m.fl.618
Restaurang- och köksbiträden m.fl.317
Specialistläkare1213
Maskinoperatörer, plastindustri712
Anestesisjuksköterskor911

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Ängelholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
ÄngelholmSkåne länHela landet
Hela arbetskraften4,8 %−0,7 % 8,5 %−0,9 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda13,1 %−2,2 % 19,4 %−2,3 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar6,2 %−0,9 % 10,2 %−1,3 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv8,8 %−0,9 % 
Bromölla8,6 %−0,4 % 
Burlöv10,6 %−0,9 % 
Båstad5,1 %−0,6 % 
Eslöv7,5 %−0,9 % 
Helsingborg10,0 %−0,8 % 
Hässleholm8,6 %−0,5 % 
Höganäs4,9 %−0,6 % 
Hörby5,4 %−1,0 % 
Höör4,9 %−0,5 % 
Klippan6,6 %−1,1 % 
Kristianstad9,3 %−0,8 % 
Kävlinge4,2 %−0,8 % 
Landskrona9,9 %−1,3 % 
Lomma3,2 %−0,2 % 
Lund5,8 %−0,8 % 
Malmö12,2 %−1,3 % 
Osby7,4 %−0,8 % 
Perstorp12,0 %−1,6 % 
Simrishamn5,8 %−0,4 % 
Sjöbo5,1 %−0,7 % 
Skurup6,1 %−0,9 % 
Staffanstorp4,4 %−0,4 % 
Svalöv6,0 %−0,3 % 
Svedala4,7 %−0,6 % 
Tomelilla6,5 %−0,7 % 
Trelleborg7,2 %−0,9 % 
Vellinge3,3 %−0,6 % 
Ystad5,1 %−0,6 % 
Ängelholm4,8 %−0,7 % 
Åstorp9,6 %−0,9 % 
Örkelljunga5,9 %−1,0 % 
Östra Göinge10,1 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv18,0 %−1,5 % 
Bromölla23,4 %−1,7 % 
Burlöv16,9 %−1,4 % 
Båstad12,2 %−3,3 % 
Eslöv18,5 %−2,7 % 
Helsingborg20,8 %−2,0 % 
Hässleholm21,9 %−2,0 % 
Höganäs12,5 %−1,6 % 
Hörby14,7 %−2,5 % 
Höör11,9 %−2,3 % 
Klippan14,2 %−2,4 % 
Kristianstad25,0 %−2,4 % 
Kävlinge13,3 %−1,7 % 
Landskrona18,8 %−2,3 % 
Lomma12,2 %+0,8 % 
Lund13,8 %−2,0 % 
Malmö21,9 %−2,6 % 
Osby20,5 %−1,8 % 
Perstorp26,9 %−6,2 % 
Simrishamn15,5 %−0,7 % 
Sjöbo12,1 %−2,2 % 
Skurup15,4 %−2,5 % 
Staffanstorp9,5 %−1,7 % 
Svalöv13,1 %+0,2 % 
Svedala12,0 %−1,0 % 
Tomelilla16,9 %−2,0 % 
Trelleborg16,8 %−1,7 % 
Vellinge7,4 %−1,7 % 
Ystad15,3 %−1,7 % 
Ängelholm13,1 %−2,2 % 
Åstorp18,7 %−2,8 % 
Örkelljunga14,2 %−3,0 % 
Östra Göinge26,6 %−7,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bjuv12,4 %−1,6 % 
Bromölla16,2 %−0,6 % 
Burlöv10,4 %−4,1 % 
Båstad8,1 %+0,7 % 
Eslöv10,5 %−0,7 % 
Helsingborg11,2 %−0,5 % 
Hässleholm11,9 %−1,0 % 
Höganäs8,8 %+0,3 % 
Hörby9,3 %−1,6 % 
Höör8,4 %−1,8 % 
Klippan10,0 %+0,3 % 
Kristianstad12,1 %−1,9 % 
Kävlinge8,6 %−1,7 % 
Landskrona12,6 %−1,0 % 
Lomma6,6 %+1,1 % 
Lund5,8 %−0,6 % 
Malmö12,1 %−2,2 % 
Osby10,6 %−2,0 % 
Perstorp12,5 %−4,3 % 
Simrishamn5,9 %−1,3 % 
Sjöbo8,3 %−1,5 % 
Skurup8,9 %−2,5 % 
Staffanstorp7,8 %−0,1 % 
Svalöv11,6 %+0,9 % 
Svedala8,4 %−1,2 % 
Tomelilla8,6 %+0,5 % 
Trelleborg9,0 %−2,0 % 
Vellinge4,7 %−1,0 % 
Ystad7,7 %−0,6 % 
Ängelholm6,2 %−0,9 % 
Åstorp16,2 %+1,6 % 
Örkelljunga5,6 %−2,8 % 
Östra Göinge14,1 %−3,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.