Efter över två års nedgång: nu stiger arbetslösheten i Ockelbo

Ockelbo kommun | Arbetslöshet |
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan april 2020 har arbetslösheten i Ockelbo kommun minskat, men i oktober vände utvecklingen då andelen arbetslösa steg jämfört med året innan.

Under oktober månad rapporterade Ockelbo kommun en total arbetslöshet på 8,3 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,2 procentenheter). I Gävleborgs län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 220 av 2 651 invånare i åldern 16 till 64 år i Ockelbo kommun var inskrivna som arbetssökande (åtta fler än i oktober i fjol).

Även om den senaste månadens uppgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående 29 månaderna var arbetslösheten lägre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en ökning.
Graf: Arbetslöshet i Ockelbo kommun och Gävleborgs län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Ockelbo går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Gävleborgs län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Ovanåker, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Ockelbo alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Gävleborgs län (8,3 procent i kommunen, jämfört med 8,6 procent i hela länet). Hudiksvall har den lägsta arbetslösheten i länet (5,7 procent), medan Sandviken har den högsta (10,7 procent). För att Ockelbo skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Hudiksvall skulle 69 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 26,0 procent i Ockelbo under oktober månad, motsvarande 116 av 446 personer. Det är 1,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+9 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 46,8 till 26,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 17,7 procentenheter i Ockelbo. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ockelbo kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Ockelbo som i andra kommuner i Gävleborg. Gävle har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ovanåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,8 procentenheter). I oktober var 11,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 22 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tre personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ockelbo kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ockelbo lägre än i Gävleborg som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ockelbo kommun och Gävleborgs län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

23 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 23 arbetsplatsannonser i Ockelbo kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Ockelbo kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdare, boendestödjare27
Grundutbildade sjuksköterskor25
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare15
Företagssäljare24
Personliga assistenter34
Grundskollärare33
Specialistläkare13
Kockar och kallskänkor22
Apotekare11
Distriktssköterskor11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Ockelbo kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
OckelboGävleborgs länHela landet
Hela arbetskraften8,3 %+0,2 % 8,6 %−0,6 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda26,0 %−1,8 % 25,7 %−2,0 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar11,0 %−1,8 % 12,7 %−1,5 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bollnäs9,6 %+0,3 % 
Gävle9,2 %−0,5 % 
Hofors8,4 %−0,8 % 
Hudiksvall5,7 %−1,1 % 
Ljusdal6,9 %−1,4 % 
Nordanstig5,8 %−1,2 % 
Ockelbo8,3 %+0,2 % 
Ovanåker5,8 %−1,5 % 
Sandviken10,7 %±0,0 % 
Söderhamn9,9 %−0,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bollnäs31,7 %+1,8 % 
Gävle24,8 %−2,2 % 
Hofors25,5 %−1,2 % 
Hudiksvall17,1 %−5,1 % 
Ljusdal23,1 %−3,1 % 
Nordanstig17,7 %−3,1 % 
Ockelbo26,0 %−1,8 % 
Ovanåker23,7 %−5,5 % 
Sandviken29,0 %−1,4 % 
Söderhamn31,6 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Bollnäs13,3 %−1,1 % 
Gävle12,4 %−1,2 % 
Hofors13,4 %−3,4 % 
Hudiksvall11,3 %−1,4 % 
Ljusdal11,1 %−1,0 % 
Nordanstig8,7 %−1,8 % 
Ockelbo11,0 %−1,8 % 
Ovanåker7,6 %−5,3 % 
Sandviken15,2 %−1,1 % 
Söderhamn16,6 %−1,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.