Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Karlshamn

Karlshamns kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Karlshamns kommun minskat. I oktober fortsatte den utvecklingen.

Under oktober månad rapporterade Karlshamns kommun en total arbetslöshet på 8,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 198 av 14 975 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlshamns kommun var inskrivna som arbetssökande (224 färre än i oktober i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Karlshamn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,3 till 8,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Karlshamns kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Karlshamn är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Karlshamn. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Karlshamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (8,0 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,1 procent), medan Ronneby har den högsta (10,7 procent). För att Karlshamn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 285 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,0 procent i Karlshamn under oktober månad, motsvarande 566 av 2 461 personer. Det är 4,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−127 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,2 till 23,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,0 procentenheter i Karlshamn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlshamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Karlshamn som i andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,9 procentenheter). I oktober var 11,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 168 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 53 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlshamn sjunkit 19 månader i följd (ner från 15,2 procent i mars 2021 till 11,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlshamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlshamn högre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlshamns kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

122 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 122 arbetsplatsannonser i Karlshamns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 150 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Karlshamns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Specialistläkare2222
Grundutbildade sjuksköterskor1114
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.211
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering211
Företagssäljare35
Grundskollärare44
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik44
Personliga assistenter34
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer44
Arbetsterapeuter23

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Karlshamns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
KarlshamnBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften8,0 %−1,2 % 7,7 %−1,0 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda23,0 %−4,1 % 22,1 %−3,0 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar11,9 %−1,9 % 11,5 %−2,3 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Karlshamn8,0 %−1,2 % 
Karlskrona6,5 %−0,9 % 
Olofström8,3 %−1,2 % 
Ronneby10,7 %−1,2 % 
Sölvesborg6,1 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Karlshamn23,0 %−4,1 % 
Karlskrona20,0 %−2,5 % 
Olofström16,6 %−3,3 % 
Ronneby30,4 %−3,9 % 
Sölvesborg17,3 %−0,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Karlshamn11,9 %−1,9 % 
Karlskrona10,1 %−2,6 % 
Olofström11,7 %−2,9 % 
Ronneby15,1 %−1,0 % 
Sölvesborg11,4 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.