Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd i Sölvesborg

Sölvesborgs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan januari 2021 har arbetslösheten i Sölvesborgs kommun minskat. I oktober fortsatte den utvecklingen.

Under oktober månad rapporterade Sölvesborgs kommun en total arbetslöshet på 6,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 496 av 8 131 invånare i åldern 16 till 64 år i Sölvesborgs kommun var inskrivna som arbetssökande (76 färre än i oktober i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Sölvesborg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan januari 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 6,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Sölvesborgs kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Sölvesborg är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Karlshamn, Olofström och Ronneby, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sölvesborg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (6,1 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet). Sölvesborg har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Ronneby har den högsta (10,7 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i oktober jämfört med året innan (−0,7 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 271 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Pajala och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,3 procent i Sölvesborg under oktober månad, motsvarande 202 av 1 168 personer. Det är 0,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−7 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,2 procentenheter i Sölvesborg. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sölvesborg om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I oktober var 11,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 84 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 23 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sölvesborg sjunkit tio månader i följd (ner från 14,2 procent i december 2021 till 11,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Sölvesborg har lägre total arbetslöshet än Blekinge, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sölvesborgs kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

36 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 november fanns det sammanlagt 36 arbetsplatsannonser i Sölvesborgs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Sölvesborgs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare47
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer33
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.33
Anläggningsdykare12
Grovarbetare inom bygg och anläggning12
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering22
Socialsekreterare22
Begravnings- och krematoriepersonal12
Kockar och kallskänkor12
Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl.12

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 november av utannonserade jobb där Sölvesborgs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i oktober
SölvesborgBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften6,1 %−0,9 % 7,7 %−1,0 % 6,6 %−0,7 % 
Bland utlandsfödda17,3 %−0,3 % 22,1 %−3,0 % 16,3 %−1,8 % 
Bland ungdomar11,4 %−2,7 % 11,5 %−2,3 % 8,3 %−1,0 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Karlshamn8,0 %−1,2 % 
Karlskrona6,5 %−0,9 % 
Olofström8,3 %−1,2 % 
Ronneby10,7 %−1,2 % 
Sölvesborg6,1 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Karlshamn23,0 %−4,1 % 
Karlskrona20,0 %−2,5 % 
Olofström16,6 %−3,3 % 
Ronneby30,4 %−3,9 % 
Sölvesborg17,3 %−0,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i oktoberFörändring (12 mån)
Karlshamn11,9 %−1,9 % 
Karlskrona10,1 %−2,6 % 
Olofström11,7 %−2,9 % 
Ronneby15,1 %−1,0 % 
Sölvesborg11,4 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.