Hälften av alla nya bilar laddbara i Västmanland – näst högst andel i riket

Västmanlands län Klimat
närbild på laddande elbil
Håkan Dahlström, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Under tredje kvartalet var 51 procent av alla nyregistrerade bilar i Västmanlands län rena elbilar eller laddhybrider. Det är fler än i nästan alla andra län i Sverige. I hela landet har försäljningen av laddbara bilar stannat av.

Under tredje kvartalet 2022 var 51 procent av alla nyregistrerade personbilar i Västmanland laddbara (sammanlagt registrerades 1 245 nya bilar). Av dessa laddbara fordon var 61 procent rena elbilar. De resterande var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor.

Fossildrivna bilar utgjorde 44 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar).

Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

De senaste åren har vi sett en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Under 2022 har den här utvecklingen mattats av något. De laddbara bilarnas andel i av nya bilar har planat ut på omkring 50 procent.

I Västmanland var andelen laddbara bilar under tredje kvartalet också lägre än under fjärde kvartalet 2021 då rekordet hittills noterades (51 procent).

Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Laddhybriderna verkar ha peakat

Försäljningen av nya bilar har under det senaste året påverkats kraftigt av komponentbrist och låga leveranstider, vilket drivit upp priserna.

En annan tydlig trend i landet som helhet under det senaste året är att laddhybriderna minskat i försäljning. Istället har de rena elbilarna allt mer tagit över.

Den här utvecklingen förstärktes av att bonus-malus-reglerna ändrades i juli, vilket gjorde att köpare av laddhybrider får mindre bonus. Samtidigt sattes ett pristak som innebär att de dyraste elbilarna (över 700 000 kronor) förlorar sin bonusrätt.

Följande bild visar utvecklingen i Västmanland.

Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Men det är inte bara nationell lagstiftning som styr besluten för bilköpare. Ännu viktigare är det som händer på EU-nivå. Det menar Mikael Levin, som är utredare på Trafikanalys.

Vid årsskiftet 2020–2021 skärptes utsläppskraven på nya bilar kraftigt. Det fick fordonstillverkarna att trycka ut utsläppssnåla bilar för att undvika böter.

– Nästa sänkning träder i kraft 2025. Innan dess finns inget riktigt incitament för tillverkarna sluta sälja fossilbilar så länge det finns en efterfrågan av dessa fordon, säger Mikael Levin.

EU-lagstiftningen har stor betydelse för utbudet av elbilar. Det betyder att nationella stödprogram har en begränsad effekt på totalen.

– De länder som satsar på elbilssubventioner kan få en större del av marknaden, men då kommer det istället att säljas färre bilar någon annanstans, säger Mikael Levin.

Hur kommer utvecklingen se ut framöver? Den nya regeringen har lovat billigare bensin- och dieselpriser, vilket kan leda till att laddbilsförsäljningen stannar av ytterligare. Å andra sidan håller flera kinesiska tillverkare på att etablera sig på den svenska marknaden, vilket kan ge elbilsförsäljningen en ny skjuts.

I Trafikanalys prognos är 65 procent av alla nya bilar laddbara 2023, 70 procent år 2024 och 75 procent 2025.

Till 2025 bedömer men att det kommer att finnas ungefär en miljon laddbara personbilar i trafik, varav cirka 600 000 är rena elbilar. Det innebär att en femtedel av personbilarna i trafik är laddbara år 2025.

Vanligast i storstäderna

I hela landet var 49 procent av alla nya bilar laddbara under tredje kvartalet. Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet, vilket till stor del förklaras av att många leasingföretag har sitt säte i länet.

Jämfört med andra län säljs det förhållandevis många andel elbilar och laddhybrider i Västmanland. Under tredje kvartalet var andelen laddbara bilar av alla nyregistreringar rentav näst högst i hela landet.

Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.