Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Lekeberg

Lekebergs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Lekebergs kommun minskat. I september fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Lekebergs kommun med 2,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 14,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under september månad rapporterade Lekebergs kommun en total arbetslöshet på 3,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 156 av 4 000 invånare i åldern 16 till 64 år i Lekebergs kommun var inskrivna som arbetssökande (31 färre än i september i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Lekeberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,9 till 3,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Lekebergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Lekeberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i nio av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lekeberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (3,9 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Ljusnarsberg har den högsta (8,6 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,2 procent i Lekeberg under september månad, motsvarande 49 av 345 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−7 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,3 till 14,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,3 procentenheter i Lekeberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lekebergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Lekeberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1 procentenheter). I september var 7,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 23 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fem personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lekeberg sjunkit 18 månader i följd (ner från 9,7 procent i mars 2021 till 7,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lekebergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lekeberg lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lekebergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

16 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 16 arbetsplatsannonser i Lekebergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 20 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Lekebergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare15
Grundskollärare34
Socialsekreterare23
Elevassistenter m.fl.22
Kockar och kallskänkor12
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.22
Fritidspedagoger11
Förskollärare11
Försäljnings- och marknadschefer11
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Lekebergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
LekebergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften3,9 %−0,7 % 7,0 %−1,0 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda14,2 %−2,5 % 20,4 %−2,5 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar7,8 %−1,0 % 8,1 %−2,3 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund5,6 %+1,1 % 
Degerfors8,0 %−1,0 % 
Hallsberg6,0 %−1,5 % 
Hällefors8,2 %−2,3 % 
Karlskoga6,6 %−0,7 % 
Kumla5,4 %−0,8 % 
Laxå6,9 %±0,0 % 
Lekeberg3,9 %−0,7 % 
Lindesberg6,6 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,6 %±0,0 % 
Nora6,1 %−0,6 % 
Örebro7,6 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund23,9 %+3,8 % 
Degerfors26,4 %−1,0 % 
Hallsberg17,0 %−4,0 % 
Hällefors24,3 %−7,6 % 
Karlskoga21,9 %−0,6 % 
Kumla17,0 %−1,1 % 
Laxå21,8 %−0,4 % 
Lekeberg14,2 %−2,5 % 
Lindesberg18,6 %−3,1 % 
Ljusnarsberg18,5 %−1,7 % 
Nora19,2 %−1,6 % 
Örebro20,6 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund9,0 %+1,3 % 
Degerfors10,5 %−5,7 % 
Hallsberg8,7 %−2,7 % 
Hällefors10,0 %−1,4 % 
Karlskoga8,2 %−2,6 % 
Kumla9,5 %−1,6 % 
Laxå9,4 %−3,8 % 
Lekeberg7,8 %−1,0 % 
Lindesberg8,3 %−2,0 % 
Ljusnarsberg15,4 %+4,4 % 
Nora9,5 %−2,4 % 
Örebro7,4 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.