Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Karlskoga

Karlskoga kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan februari 2021 har arbetslösheten i Karlskoga kommun minskat. I september fortsatte den utvecklingen.

Under september månad rapporterade Karlskoga kommun en total arbetslöshet på 6,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 922 av 13 970 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskoga kommun var inskrivna som arbetssökande (116 färre än i september i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Karlskoga är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,0 till 6,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Karlskoga kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Karlskoga är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i nio av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Karlskoga hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (6,6 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,9 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,6 procent). För att Karlskoga skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 377 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,9 procent i Karlskoga under september månad, motsvarande 538 av 2 457 personer. Det är 0,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−20 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 24:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,6 till 21,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,3 procentenheter i Karlskoga.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlskoga kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Karlskoga om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I september var 8,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 110 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 52 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlskoga sjunkit 19 månader i följd (ner från 11,1 procent i februari 2021 till 8,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlskoga kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Karlskoga har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlskoga kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

154 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 154 arbetsplatsannonser i Karlskoga kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 330 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Karlskoga kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering443
Personliga assistenter728
Kriminalvårdare125
Grundskollärare524
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik716
Telefonförsäljare m.fl.412
Företagssäljare711
Barnskötare110
Processövervakare, kemisk industri18
Inköpare och upphandlare77

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Karlskoga kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
KarlskogaÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,6 %−0,7 % 7,0 %−1,0 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda21,9 %−0,6 % 20,4 %−2,5 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar8,2 %−2,6 % 8,1 %−2,3 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund5,6 %+1,1 % 
Degerfors8,0 %−1,0 % 
Hallsberg6,0 %−1,5 % 
Hällefors8,2 %−2,3 % 
Karlskoga6,6 %−0,7 % 
Kumla5,4 %−0,8 % 
Laxå6,9 %±0,0 % 
Lekeberg3,9 %−0,7 % 
Lindesberg6,6 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,6 %±0,0 % 
Nora6,1 %−0,6 % 
Örebro7,6 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund23,9 %+3,8 % 
Degerfors26,4 %−1,0 % 
Hallsberg17,0 %−4,0 % 
Hällefors24,3 %−7,6 % 
Karlskoga21,9 %−0,6 % 
Kumla17,0 %−1,1 % 
Laxå21,8 %−0,4 % 
Lekeberg14,2 %−2,5 % 
Lindesberg18,6 %−3,1 % 
Ljusnarsberg18,5 %−1,7 % 
Nora19,2 %−1,6 % 
Örebro20,6 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund9,0 %+1,3 % 
Degerfors10,5 %−5,7 % 
Hallsberg8,7 %−2,7 % 
Hällefors10,0 %−1,4 % 
Karlskoga8,2 %−2,6 % 
Kumla9,5 %−1,6 % 
Laxå9,4 %−3,8 % 
Lekeberg7,8 %−1,0 % 
Lindesberg8,3 %−2,0 % 
Ljusnarsberg15,4 %+4,4 % 
Nora9,5 %−2,4 % 
Örebro7,4 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.