Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Härnösand

Härnösands kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan februari 2021 har arbetslösheten i Härnösands kommun minskat. I september fortsatte den utvecklingen.

Under september månad rapporterade Härnösands kommun en total arbetslöshet på 9,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 072 av 11 404 invånare i åldern 16 till 64 år i Härnösands kommun var inskrivna som arbetssökande (68 färre än i september i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Härnösand är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,9 till 9,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Härnösands kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Härnösand är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sundsvall och Örnsköldsvik, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Härnösand alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västernorrlands län (9,4 procent i kommunen, jämfört med 6,8 procent i hela länet). Härnösand har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Örnsköldsvik har den lägsta (5,8 procent). För att Härnösand skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 411 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 27,4 procent i Härnösand under september månad, motsvarande 580 av 2 117 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−46 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fem år i sträck. Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 49,1 till 27,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 18,0 procentenheter i Härnösand. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Härnösands kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Härnösand som i andra kommuner i Västernorrland. Ånge har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,6 procentenheter). I september var 12,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 133 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 29 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Härnösand sjunkit 17 månader i följd (ner från 16,9 procent i april 2021 till 12,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Härnösands kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Härnösand högre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Härnösands kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

101 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 101 arbetsplatsannonser i Härnösands kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 160 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Härnösands kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Barnskötare120
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering215
Telefonförsäljare m.fl.513
Personliga assistenter47
Restaurang- och köksbiträden m.fl.46
Tandläkare26
Grundutbildade sjuksköterskor45
Lärare i yrkesämnen24
Gymnasielärare24
Kundtjänstpersonal34

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Härnösands kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
HärnösandVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften9,4 %−0,6 % 6,8 %−0,9 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda27,4 %−2,9 % 21,3 %−2,6 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar12,8 %−1,6 % 10,4 %−1,7 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand9,4 %−0,6 % 
Kramfors7,5 %−1,0 % 
Sollefteå6,8 %−1,0 % 
Sundsvall6,6 %−1,1 % 
Timrå7,6 %−0,2 % 
Ånge6,0 %−0,6 % 
Örnsköldsvik5,8 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand27,4 %−2,9 % 
Kramfors22,0 %−2,9 % 
Sollefteå20,6 %−3,3 % 
Sundsvall18,9 %−3,0 % 
Timrå22,1 %−0,3 % 
Ånge16,4 %−2,1 % 
Örnsköldsvik22,7 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−1,6 % 
Kramfors12,8 %−1,4 % 
Sollefteå10,7 %−0,8 % 
Sundsvall10,4 %−1,8 % 
Timrå13,3 %−0,1 % 
Ånge9,7 %+0,7 % 
Örnsköldsvik7,5 %−2,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.