Arbetslösheten sjunker för 22:a månaden i följd i Kramfors

Kramfors kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan november 2020 har arbetslösheten i Kramfors kommun minskat. I september fortsatte den utvecklingen.

Under september månad rapporterade Kramfors kommun en total arbetslöshet på 7,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 584 av 7 787 invånare i åldern 16 till 64 år i Kramfors kommun var inskrivna som arbetssökande (94 färre än i september i fjol).

Det är 22:a månaden i följd som arbetslösheten i Kramfors är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan november 2020 har arbetslösheten gått ner från 10,1 till 7,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Kramfors kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Kramfors är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sundsvall och Örnsköldsvik, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Kramfors alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västernorrlands län (7,5 procent i kommunen, jämfört med 6,8 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (5,8 procent), medan Härnösand har den högsta (9,4 procent). För att Kramfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 132 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,0 procent i Kramfors under september månad, motsvarande 264 av 1 200 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−27 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fem år i sträck. Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 45,8 till 22,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,5 procentenheter i Kramfors. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kramfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Kramfors som i andra kommuner i Västernorrland. Ånge har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,4 procentenheter). I september var 12,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 93 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 14 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kramfors sjunkit 21 månader i följd (ner från 18,4 procent i december 2020 till 12,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kramfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kramfors högre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kramfors kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

53 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 53 arbetsplatsannonser i Kramfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 70 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Kramfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Telefonförsäljare m.fl.516
Företagssäljare47
Tandläkare15
Restaurang- och köksbiträden m.fl.23
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik33
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer23
Grundutbildade sjuksköterskor23
Hotellreceptionister m.fl.22
Kockar och kallskänkor12
Butikssäljare, fackhandel12

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Kramfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
KramforsVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften7,5 %−1,0 % 6,8 %−0,9 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda22,0 %−2,9 % 21,3 %−2,6 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar12,8 %−1,4 % 10,4 %−1,7 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand9,4 %−0,6 % 
Kramfors7,5 %−1,0 % 
Sollefteå6,8 %−1,0 % 
Sundsvall6,6 %−1,1 % 
Timrå7,6 %−0,2 % 
Ånge6,0 %−0,6 % 
Örnsköldsvik5,8 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand27,4 %−2,9 % 
Kramfors22,0 %−2,9 % 
Sollefteå20,6 %−3,3 % 
Sundsvall18,9 %−3,0 % 
Timrå22,1 %−0,3 % 
Ånge16,4 %−2,1 % 
Örnsköldsvik22,7 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−1,6 % 
Kramfors12,8 %−1,4 % 
Sollefteå10,7 %−0,8 % 
Sundsvall10,4 %−1,8 % 
Timrå13,3 %−0,1 % 
Ånge9,7 %+0,7 % 
Örnsköldsvik7,5 %−2,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.