Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 14 år i Sollefteå

Sollefteå kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sollefteå kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Sollefteå kommun med 3,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 20,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under september månad rapporterade Sollefteå kommun en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 558 av 8 206 invånare i åldern 16 till 64 år i Sollefteå kommun var inskrivna som arbetssökande (101 färre än i september i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Sollefteå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,2 till 6,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Sollefteå kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Sollefteå är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sundsvall och Örnsköldsvik, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Sollefteå nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västernorrlands län. Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (5,8 procent), medan Härnösand har den högsta (9,4 procent). För att Sollefteå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 82 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,6 procent i Sollefteå under september månad, motsvarande 241 av 1 170 personer. Det är 3,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−41 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan december 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,1 till 20,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan februari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,8 procentenheter i Sollefteå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sollefteå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Sollefteå om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Ånge har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,8 procentenheter). I september var 10,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 84 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med nio personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sollefteå sjunkit nio månader i följd (ner från 12,6 procent i december 2021 till 10,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sollefteå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Sollefteå har ungefär samma total arbetslöshet som Västernorrland, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter högre i Sollefteå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sollefteå kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

110 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 110 arbetsplatsannonser i Sollefteå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 170 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Sollefteå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Telefonförsäljare m.fl.517
Grundutbildade sjuksköterskor1617
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering310
Övriga läkare39
Specialistläkare39
Grundskollärare77
Företagssäljare47
Personliga assistenter46
Installations- och serviceelektriker15
Marknadsundersökare och intervjuare25

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Sollefteå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
SollefteåVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften6,8 %−1,0 % 6,8 %−0,9 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda20,6 %−3,3 % 21,3 %−2,6 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar10,7 %−0,8 % 10,4 %−1,7 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand9,4 %−0,6 % 
Kramfors7,5 %−1,0 % 
Sollefteå6,8 %−1,0 % 
Sundsvall6,6 %−1,1 % 
Timrå7,6 %−0,2 % 
Ånge6,0 %−0,6 % 
Örnsköldsvik5,8 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand27,4 %−2,9 % 
Kramfors22,0 %−2,9 % 
Sollefteå20,6 %−3,3 % 
Sundsvall18,9 %−3,0 % 
Timrå22,1 %−0,3 % 
Ånge16,4 %−2,1 % 
Örnsköldsvik22,7 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−1,6 % 
Kramfors12,8 %−1,4 % 
Sollefteå10,7 %−0,8 % 
Sundsvall10,4 %−1,8 % 
Timrå13,3 %−0,1 % 
Ånge9,7 %+0,7 % 
Örnsköldsvik7,5 %−2,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.