Arbetslösheten i Timrå faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Västernorrland

Timrå kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Västernorrlands län såg en minskande arbetslöshet i september. Så även i Timrå, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under september månad rapporterade Timrå kommun en total arbetslöshet på 7,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,2 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 661 av 8 697 invånare i åldern 16 till 64 år i Timrå kommun var inskrivna som arbetssökande (32 färre än i september i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Timrå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Timrå kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Timrå är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sundsvall och Örnsköldsvik, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Timrå alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västernorrlands län (7,6 procent i kommunen, jämfört med 6,8 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (5,8 procent), medan Härnösand har den högsta (9,4 procent). För att Timrå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 157 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,1 procent i Timrå under september månad, motsvarande 237 av 1 072 personer. Det är 0,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+12 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan december 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,4 till 22,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,5 procentenheter i Timrå.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Timrå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Timrå om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Ånge har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker något

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,1 procentenheter). I september var 13,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 112 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med åtta personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Timrå sjunkit 14 månader i följd (ner från 15,5 procent i juli 2021 till 13,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Timrå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Timrå högre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Timrå kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

59 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 59 arbetsplatsannonser i Timrå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Timrå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering313
Grundskollärare88
Personliga assistenter46
Tandläkare26
Vårdare, boendestödjare26
Kundtjänstpersonal25
Företagssäljare33
Pizzabagare m.fl.23
Renhållnings- och återvinningsarbetare22
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete22

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Timrå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
TimråVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften7,6 %−0,2 % 6,8 %−0,9 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda22,1 %−0,3 % 21,3 %−2,6 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar13,3 %−0,1 % 10,4 %−1,7 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand9,4 %−0,6 % 
Kramfors7,5 %−1,0 % 
Sollefteå6,8 %−1,0 % 
Sundsvall6,6 %−1,1 % 
Timrå7,6 %−0,2 % 
Ånge6,0 %−0,6 % 
Örnsköldsvik5,8 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand27,4 %−2,9 % 
Kramfors22,0 %−2,9 % 
Sollefteå20,6 %−3,3 % 
Sundsvall18,9 %−3,0 % 
Timrå22,1 %−0,3 % 
Ånge16,4 %−2,1 % 
Örnsköldsvik22,7 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−1,6 % 
Kramfors12,8 %−1,4 % 
Sollefteå10,7 %−0,8 % 
Sundsvall10,4 %−1,8 % 
Timrå13,3 %−0,1 % 
Ånge9,7 %+0,7 % 
Örnsköldsvik7,5 %−2,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.