Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Sundsvall

Sundsvalls kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sundsvalls kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Sundsvalls kommun med 3,0 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 18,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under september månad rapporterade Sundsvalls kommun en total arbetslöshet på 6,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 3 258 av 49 364 invånare i åldern 16 till 64 år i Sundsvalls kommun var inskrivna som arbetssökande (596 färre än i september i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Sundsvall är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 6,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Sundsvall är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Sundsvall. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sundsvall hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (6,6 procent i kommunen, jämfört med 6,8 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (5,8 procent), medan Härnösand har den högsta (9,4 procent). För att Sundsvall skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 395 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,9 procent i Sundsvall under september månad, motsvarande 1 308 av 6 921 personer. Det är 3,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−218 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,4 till 18,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan februari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,3 procentenheter i Sundsvall. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sundsvalls kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sundsvall om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Ånge har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,8 procentenheter). I september var 10,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 488 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 107 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sundsvall sjunkit 18 månader i följd (ner från 12,8 procent i mars 2021 till 10,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sundsvalls kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Sundsvall har lägre total arbetslöshet än Västernorrland, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

573 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 573 arbetsplatsannonser i Sundsvalls kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 030 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Sundsvalls kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor108228
Restaurang- och köksbiträden m.fl.951
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2248
Företagssäljare2641
Barnsjuksköterskor1031
Personliga assistenter2030
Telefonförsäljare m.fl.1024
Reklamutdelare och tidningsdistributörer221
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare221
Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare120

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Sundsvalls kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
SundsvallVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften6,6 %−1,1 % 6,8 %−0,9 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda18,9 %−3,0 % 21,3 %−2,6 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar10,4 %−1,8 % 10,4 %−1,7 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand9,4 %−0,6 % 
Kramfors7,5 %−1,0 % 
Sollefteå6,8 %−1,0 % 
Sundsvall6,6 %−1,1 % 
Timrå7,6 %−0,2 % 
Ånge6,0 %−0,6 % 
Örnsköldsvik5,8 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand27,4 %−2,9 % 
Kramfors22,0 %−2,9 % 
Sollefteå20,6 %−3,3 % 
Sundsvall18,9 %−3,0 % 
Timrå22,1 %−0,3 % 
Ånge16,4 %−2,1 % 
Örnsköldsvik22,7 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−1,6 % 
Kramfors12,8 %−1,4 % 
Sollefteå10,7 %−0,8 % 
Sundsvall10,4 %−1,8 % 
Timrå13,3 %−0,1 % 
Ånge9,7 %+0,7 % 
Örnsköldsvik7,5 %−2,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.