Lägsta arbetslösheten på 14 år i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Örnsköldsviks kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten sedan juli 2008.

Under september månad rapporterade Örnsköldsviks kommun en total arbetslöshet på 5,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 508 av 26 000 invånare i åldern 16 till 64 år i Örnsköldsviks kommun var inskrivna som arbetssökande (336 färre än i september i fjol).

Det är 22:a månaden i följd som arbetslösheten i Örnsköldsvik är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan november 2020 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 5,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2008.

Graf: Arbetslöshet i Örnsköldsviks kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Örnsköldsvik är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Örnsköldsvik. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Örnsköldsvik hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (5,8 procent i kommunen, jämfört med 6,8 procent i hela länet). Örnsköldsvik har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Härnösand har den högsta (9,4 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,7 procent i Örnsköldsvik under september månad, motsvarande 676 av 2 978 personer. Det är 2,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−63 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan april 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,4 till 22,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,9 procentenheter i Örnsköldsvik. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Örnsköldsviks kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Örnsköldsvik om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Ånge har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,9 procentenheter). I september var 7,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 169 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 91 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örnsköldsvik sjunkit 18 månader i följd (ner från 12,7 procent i mars 2021 till 7,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Örnsköldsviks kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Örnsköldsvik lägre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Örnsköldsviks kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

249 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 249 arbetsplatsannonser i Örnsköldsviks kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 440 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Örnsköldsviks kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor3054
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering936
Personliga assistenter2025
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter416
Telefonförsäljare m.fl.515
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete514
Grundskollärare211
Lager- och terminalpersonal411
Specialistläkare210
Väktare och ordningsvakter110

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Örnsköldsviks kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
ÖrnsköldsvikVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften5,8 %−1,1 % 6,8 %−0,9 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda22,7 %−2,1 % 21,3 %−2,6 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar7,5 %−2,9 % 10,4 %−1,7 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand9,4 %−0,6 % 
Kramfors7,5 %−1,0 % 
Sollefteå6,8 %−1,0 % 
Sundsvall6,6 %−1,1 % 
Timrå7,6 %−0,2 % 
Ånge6,0 %−0,6 % 
Örnsköldsvik5,8 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand27,4 %−2,9 % 
Kramfors22,0 %−2,9 % 
Sollefteå20,6 %−3,3 % 
Sundsvall18,9 %−3,0 % 
Timrå22,1 %−0,3 % 
Ånge16,4 %−2,1 % 
Örnsköldsvik22,7 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−1,6 % 
Kramfors12,8 %−1,4 % 
Sollefteå10,7 %−0,8 % 
Sundsvall10,4 %−1,8 % 
Timrå13,3 %−0,1 % 
Ånge9,7 %+0,7 % 
Örnsköldsvik7,5 %−2,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.