Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 14 år i Ånge

Ånge kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ånge kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan mars 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Ånge kommun med 2,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 16,4 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under september månad rapporterade Ånge kommun en total arbetslöshet på 6,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 254 av 4 233 invånare i åldern 16 till 64 år i Ånge kommun var inskrivna som arbetssökande (35 färre än i september i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Ånge är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,5 till 6,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Ånge kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Ånge är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sundsvall och Örnsköldsvik, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ånge hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (6,0 procent i kommunen, jämfört med 6,8 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (5,8 procent), medan Härnösand har den högsta (9,4 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,4 procent i Ånge under september månad, motsvarande 63 av 384 personer. Det är 2,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−9 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,0 till 16,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan mars 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,4 procentenheter i Ånge. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ånge kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Ånge om man jämför med andra kommuner i Västernorrland.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,7 procentenheter). I september var 9,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 35 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tre personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ånge kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ånge lägre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ånge kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

30 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 30 arbetsplatsannonser i Ånge kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Ånge kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Tandläkare15
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete14
Socialsekreterare23
Personliga assistenter22
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer22
Företagssäljare22
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik22
Arbetsterapeuter11
Övriga kontorsassistenter och sekreterare11
Vårdbiträden11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Ånge kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
ÅngeVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften6,0 %−0,6 % 6,8 %−0,9 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda16,4 %−2,1 % 21,3 %−2,6 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar9,7 %+0,7 % 10,4 %−1,7 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand9,4 %−0,6 % 
Kramfors7,5 %−1,0 % 
Sollefteå6,8 %−1,0 % 
Sundsvall6,6 %−1,1 % 
Timrå7,6 %−0,2 % 
Ånge6,0 %−0,6 % 
Örnsköldsvik5,8 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand27,4 %−2,9 % 
Kramfors22,0 %−2,9 % 
Sollefteå20,6 %−3,3 % 
Sundsvall18,9 %−3,0 % 
Timrå22,1 %−0,3 % 
Ånge16,4 %−2,1 % 
Örnsköldsvik22,7 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−1,6 % 
Kramfors12,8 %−1,4 % 
Sollefteå10,7 %−0,8 % 
Sundsvall10,4 %−1,8 % 
Timrå13,3 %−0,1 % 
Ånge9,7 %+0,7 % 
Örnsköldsvik7,5 %−2,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.