Arbetslösheten i Älvsbyn faller mer än i andra kommuner i Norrbotten

Älvsbyns kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

13 av 14 kommuner i Norrbottens län såg en minskande arbetslöshet i september. Älvsbyn var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under september månad rapporterade Älvsbyns kommun en total arbetslöshet på 5,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,9 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 194 av 3 660 invånare i åldern 16 till 64 år i Älvsbyns kommun var inskrivna som arbetssökande (76 färre än i september i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Älvsbyn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 5,3 procent.

Graf: Arbetslöshet i Älvsbyns kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Älvsbyn är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 13 av 14 kommuner. Störst är minskningen i just Älvsbyn. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Älvsbyn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (5,3 procent i kommunen, jämfört med 4,6 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,7 procent), medan Haparanda har den högsta (8,6 procent). För att Älvsbyn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 95 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,0 procent i Älvsbyn under september månad, motsvarande 64 av 427 personer. Det är 3,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−16 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,9 till 15,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,7 procentenheter i Älvsbyn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Älvsbyns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Älvsbyn som i andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Arvidsjaur har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,1 procentenheter). I september var 6,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 22 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tio personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Älvsbyn sjunkit 17 månader i följd (ner från 11,8 procent i april 2021 till 6,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Älvsbyns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Älvsbyn har högre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter lägre i Älvsbyn.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Älvsbyns kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

16 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 16 arbetsplatsannonser i Älvsbyns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Älvsbyns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Arbetsterapeuter23
Grundskollärare22
Personliga assistenter22
Socialsekreterare22
Apotekare11
Företagssäljare11
Förvaltnings- och planeringschefer11
Grovarbetare inom bygg och anläggning11
Kontorsreceptionister11
Specialister och rådgivare inom skogsbruk11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Älvsbyns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
ÄlvsbynNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,3 %−1,9 % 4,6 %−0,9 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda15,0 %−3,9 % 11,6 %−2,2 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar6,0 %−2,1 % 6,3 %−1,4 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Arjeplog3,8 %+0,2 % 
Arvidsjaur5,0 %−1,8 % 
Boden5,2 %−1,2 % 
Gällivare3,0 %−0,5 % 
Haparanda8,6 %−0,4 % 
Jokkmokk3,1 %−0,4 % 
Kalix4,7 %−0,8 % 
Kiruna2,7 %−0,9 % 
Luleå5,0 %−0,8 % 
Pajala2,9 %−1,8 % 
Piteå4,5 %−0,7 % 
Älvsbyn5,3 %−1,9 % 
Överkalix5,0 %−0,3 % 
Övertorneå4,8 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Arjeplog11,0 %±0,0 % 
Arvidsjaur16,1 %−3,4 % 
Boden15,6 %−1,7 % 
Gällivare8,9 %−2,3 % 
Haparanda11,2 %−0,5 % 
Jokkmokk9,1 %−2,5 % 
Kalix11,6 %−2,6 % 
Kiruna5,6 %−3,9 % 
Luleå12,6 %−2,0 % 
Pajala5,3 %−2,9 % 
Piteå13,2 %−1,7 % 
Älvsbyn15,0 %−3,9 % 
Överkalix11,0 %−4,0 % 
Övertorneå7,8 %−2,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Arjeplog6,3 %+1,8 % 
Arvidsjaur6,1 %−3,6 % 
Boden7,2 %−2,4 % 
Gällivare3,8 %−2,0 % 
Haparanda13,0 %+1,7 % 
Jokkmokk4,7 %−4,4 % 
Kalix6,7 %−1,5 % 
Kiruna4,0 %−1,2 % 
Luleå6,1 %−1,4 % 
Pajala3,2 %−3,0 % 
Piteå8,2 %+0,3 % 
Älvsbyn6,0 %−2,1 % 
Överkalix4,8 %−1,6 % 
Övertorneå6,1 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.