Arbetslösheten sjunker för 23:e månaden i följd i Ronneby

Ronneby kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan oktober 2020 har arbetslösheten i Ronneby kommun minskat. I september fortsatte den utvecklingen.

Under september månad rapporterade Ronneby kommun en total arbetslöshet på 10,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 407 av 13 150 invånare i åldern 16 till 64 år i Ronneby kommun var inskrivna som arbetssökande (228 färre än i september i fjol).

Det är 23:e månaden i följd som arbetslösheten i Ronneby är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten gått ner från 13,7 till 10,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Ronneby kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Ronneby är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Ronneby. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Ronneby alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (10,7 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Ronneby har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Sölvesborg har den lägsta (6,1 procent). För att Ronneby skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 605 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent). Ronnebys arbetslöshet sticker ut som den åttonde högsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 30,4 procent i Ronneby under september månad, motsvarande 789 av 2 595 personer. Det är 4,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−146 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan december 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 53,5 till 30,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2012.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 19,7 procentenheter i Ronneby. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ronneby kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Ronneby som i andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,8 procentenheter). I september var 14,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 155 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 45 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Ronneby sjunkit 18 månader i följd (ner från 18,9 procent i mars 2021 till 14,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ronneby kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ronneby högre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ronneby kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

92 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 92 arbetsplatsannonser i Ronneby kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 140 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Ronneby kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Restaurang- och köksbiträden m.fl.113
Vårdare, boendestödjare412
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter310
Företagssäljare49
Industrielektriker36
Telefonförsäljare m.fl.26
Installations- och serviceelektriker26
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer45
Kockar och kallskänkor34
Skadereglerare och värderare14

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Ronneby kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
RonnebyBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften10,7 %−1,5 % 7,6 %−1,2 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda30,4 %−4,4 % 21,6 %−3,7 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar14,1 %−2,8 % 11,6 %−2,5 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn8,0 %−1,1 % 
Karlskrona6,4 %−1,3 % 
Olofström8,3 %−1,3 % 
Ronneby10,7 %−1,5 % 
Sölvesborg6,1 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn22,7 %−4,0 % 
Karlskrona19,2 %−3,8 % 
Olofström16,2 %−3,8 % 
Ronneby30,4 %−4,4 % 
Sölvesborg16,6 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn12,6 %−1,4 % 
Karlskrona10,1 %−3,4 % 
Olofström12,3 %−3,0 % 
Ronneby14,1 %−2,8 % 
Sölvesborg11,8 %−0,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.