Lägsta arbetslösheten på 14 år i Östersund

Östersunds kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Östersunds kommun noterar i september rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.

Under september månad rapporterade Östersunds kommun en total arbetslöshet på 4,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Jämtlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 474 av 31 362 invånare i åldern 16 till 64 år i Östersunds kommun var inskrivna som arbetssökande (419 färre än i september i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Östersund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 4,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Arbetslöshet i Östersunds kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Östersund är inte den enda kommunen i Jämtland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Åre, där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Östersund nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Jämtlands län. Krokom har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Bräcke har den högsta (5,9 procent). För att Östersund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Krokom skulle 533 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,4 procent i Östersund under september månad, motsvarande 534 av 3 708 personer. Det är 3,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−150 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 20,7 till 14,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,7 procentenheter i Östersund. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Östersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Östersund om man jämför med andra kommuner i Jämtland. Ragunda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Berg har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,9 procentenheter). I september var 7,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 257 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 87 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Östersund sjunkit 17 månader i följd (ner från 10,9 procent i april 2021 till 7,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Östersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Östersund har ungefär samma total arbetslöshet som Jämtland, ligger ungdomsarbetslösheten 0,2 procentenheter högre i Östersund.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Östersunds kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

447 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 447 arbetsplatsannonser i Östersunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 760 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Östersunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor4363
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.1951
Supporttekniker, IT1331
Personliga assistenter1824
Telefonförsäljare m.fl.620
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare120
Vårdbiträden120
Restaurang- och köksbiträden m.fl.719
Kundtjänstpersonal917
Barnsjuksköterskor414

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Östersunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
ÖstersundJämtlands länHela landet
Hela arbetskraften4,7 %−1,2 % 4,6 %−1,2 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda14,4 %−3,6 % 14,1 %−4,0 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar7,9 %−1,9 % 7,7 %−2,0 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Berg4,4 %−1,1 % 
Bräcke5,9 %−1,0 % 
Härjedalen4,1 %−0,8 % 
Krokom3,0 %−1,1 % 
Ragunda5,7 %−0,4 % 
Strömsund5,6 %−1,4 % 
Åre4,2 %−1,9 % 
Östersund4,7 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Berg16,8 %−1,4 % 
Bräcke15,2 %−5,5 % 
Härjedalen11,7 %−3,8 % 
Krokom11,4 %−4,5 % 
Ragunda12,9 %−4,9 % 
Strömsund17,2 %−4,2 % 
Åre13,1 %−5,2 % 
Östersund14,4 %−3,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Berg8,5 %−1,4 % 
Bräcke11,3 %−1,8 % 
Härjedalen6,5 %−0,7 % 
Krokom5,1 %−3,4 % 
Ragunda12,2 %−1,2 % 
Strömsund9,4 %−2,5 % 
Åre5,0 %−2,4 % 
Östersund7,9 %−1,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.