Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Västernorrland

Västernorrlands län Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Västernorrland såg under september månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under september månad rapporterade Västernorrlands län en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 7 895 av 116 103 invånare i åldern 16 till 64 år i Västernorrlands län var inskrivna som arbetssökande (1 262 färre än i september i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Västernorrland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 6,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Västernorrlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Västernorrland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västmanland, där arbetslösheten sjunker med 1,3 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Västernorrland alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (6,8 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,3 procent), medan Södermanland har den högsta (9,1 procent). För att Västernorrland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 2 903 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,3 procent i Västernorrland under september månad, motsvarande 3 369 av 15 817 personer. Det är 2,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−392 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,0 till 21,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,5 procentenheter i Västernorrland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Västernorrland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,7 procentenheter). I september var 10,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 114 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 261 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Västernorrland sjunkit 18 månader i följd (ner från 13,8 procent i mars 2021 till 10,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Västernorrland högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 2,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Västernorrlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

1 175 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 1 175 arbetsplatsannonser i Västernorrlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 010 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Västernorrlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor161309
Telefonförsäljare m.fl.3388
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering2280
Personliga assistenter5577
Företagssäljare4871
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1967
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.3058
Tandläkare1139
Lager- och terminalpersonal1034
Grundskollärare2534

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Västernorrlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
VästernorrlandSverige
Hela arbetskraften6,8 %−0,9 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda21,3 %−2,6 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar10,4 %−1,7 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand9,4 %−0,6 % 
Kramfors7,5 %−1,0 % 
Sollefteå6,8 %−1,0 % 
Sundsvall6,6 %−1,1 % 
Timrå7,6 %−0,2 % 
Ånge6,0 %−0,6 % 
Örnsköldsvik5,8 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand27,4 %−2,9 % 
Kramfors22,0 %−2,9 % 
Sollefteå20,6 %−3,3 % 
Sundsvall18,9 %−3,0 % 
Timrå22,1 %−0,3 % 
Ånge16,4 %−2,1 % 
Örnsköldsvik22,7 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand12,8 %−1,6 % 
Kramfors12,8 %−1,4 % 
Sollefteå10,7 %−0,8 % 
Sundsvall10,4 %−1,8 % 
Timrå13,3 %−0,1 % 
Ånge9,7 %+0,7 % 
Örnsköldsvik7,5 %−2,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.