Lägsta arbetslösheten på 13 år i Olofström

Olofströms kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Olofströms kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten sedan december 2008.

Under september månad rapporterade Olofströms kommun en total arbetslöshet på 8,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 495 av 5 964 invånare i åldern 16 till 64 år i Olofströms kommun var inskrivna som arbetssökande (97 färre än i september i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Olofström är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,9 till 8,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan december 2008.

Graf: Arbetslöshet i Olofströms kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Olofström är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ronneby, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Olofström alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (8,3 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,1 procent), medan Ronneby har den högsta (10,7 procent). För att Olofström skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 131 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,2 procent i Olofström under september månad, motsvarande 243 av 1 500 personer. Det är 3,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−68 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,1 till 16,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,9 procentenheter i Olofström. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Olofströms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Olofström om man jämför med andra kommuner i Blekinge.

Efter nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Olofström nu den lägsta arbetslösheten i Blekinge. Ronneby har högsta arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (30,4 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3 procentenheter). I september var 12,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 70 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 29 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Olofström sjunkit 18 månader i följd (ner från 16,5 procent i mars 2021 till 12,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Olofströms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Olofström högre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Olofströms kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

54 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 54 arbetsplatsannonser i Olofströms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 110 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Olofströms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Fordonsmontörer220
Specialistläkare311
Installations- och serviceelektriker27
Telefonförsäljare m.fl.26
Städare25
Personliga assistenter45
Företagssäljare25
Truckförare15
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter14
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning24

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Olofströms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
OlofströmBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften8,3 %−1,3 % 7,6 %−1,2 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda16,2 %−3,8 % 21,6 %−3,7 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar12,3 %−3,0 % 11,6 %−2,5 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn8,0 %−1,1 % 
Karlskrona6,4 %−1,3 % 
Olofström8,3 %−1,3 % 
Ronneby10,7 %−1,5 % 
Sölvesborg6,1 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn22,7 %−4,0 % 
Karlskrona19,2 %−3,8 % 
Olofström16,2 %−3,8 % 
Ronneby30,4 %−4,4 % 
Sölvesborg16,6 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn12,6 %−1,4 % 
Karlskrona10,1 %−3,4 % 
Olofström12,3 %−3,0 % 
Ronneby14,1 %−2,8 % 
Sölvesborg11,8 %−0,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.