Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 14 år i Karlskrona

Karlskrona kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Karlskrona kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan augusti 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlskrona kommun med 3,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 19,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under september månad rapporterade Karlskrona kommun en total arbetslöshet på 6,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 2 002 av 31 281 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskrona kommun var inskrivna som arbetssökande (456 färre än i september i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Karlskrona är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,5 till 6,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Karlskrona kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Karlskrona är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ronneby, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Karlskrona hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (6,4 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,1 procent), medan Ronneby har den högsta (10,7 procent). För att Karlskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 94 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,2 procent i Karlskrona under september månad, motsvarande 908 av 4 729 personer. Det är 3,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−233 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,1 till 19,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,8 procentenheter i Karlskrona. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlskrona kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Karlskrona om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I september var 10,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 308 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 143 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlskrona sjunkit 16 månader i följd (ner från 13,7 procent i maj 2021 till 10,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlskrona kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlskrona lägre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlskrona kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

392 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 392 arbetsplatsannonser i Karlskrona kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 610 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Karlskrona kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor3550*
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter849
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2734
Restaurang- och köksbiträden m.fl.619
Företagssäljare1418
Arbetsförmedlare417
Svetsare och gasskärare517
Bartendrar216
Specialistläkare1616
Personliga assistenter1215

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Karlskrona kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
KarlskronaBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften6,4 %−1,3 % 7,6 %−1,2 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda19,2 %−3,8 % 21,6 %−3,7 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar10,1 %−3,4 % 11,6 %−2,5 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn8,0 %−1,1 % 
Karlskrona6,4 %−1,3 % 
Olofström8,3 %−1,3 % 
Ronneby10,7 %−1,5 % 
Sölvesborg6,1 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn22,7 %−4,0 % 
Karlskrona19,2 %−3,8 % 
Olofström16,2 %−3,8 % 
Ronneby30,4 %−4,4 % 
Sölvesborg16,6 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn12,6 %−1,4 % 
Karlskrona10,1 %−3,4 % 
Olofström12,3 %−3,0 % 
Ronneby14,1 %−2,8 % 
Sölvesborg11,8 %−0,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.