Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 19:e månaden i följd på Gotland

Region Gotland Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Region Gotland minskat. I september fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Region Gotland med 3,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 13,7 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under september månad rapporterade Region Gotland en total arbetslöshet på 4,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Gotlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 201 av 27 295 invånare i åldern 16 till 64 år i Region Gotland var inskrivna som arbetssökande (343 färre än i september i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten på Gotland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 4,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den minskande arbetslösheten gör att Region Gotland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Gotlands län. Region Gotland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Gotland har den lägsta (4,4 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,7 procent på Gotland under september månad, motsvarande 327 av 2 387 personer. Det är 3,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−78 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 13,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,3 procentenheter på Gotland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten på Gotland om man jämför med andra kommuner i Gotlands län.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2 procentenheter). I september var 7,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 174 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 58 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet på Gotland sjunkit 17 månader i följd (ner från 10,8 procent i april 2021 till 7,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten på Gotland på i stort sett samma nivå som i Gotlands län som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

327 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 327 arbetsplatsannonser i Region Gotland i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 560 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Region Gotland
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor85170
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1347*
Personliga assistenter2540
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare120
Specialistläkare1115
Röntgensjuksköterskor312
Anestesisjuksköterskor812
Barnmorskor810
Operationssjuksköterskor310
Restaurang- och köksbiträden m.fl.110

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Region Gotland angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
Region GotlandGotlands länHela landet
Hela arbetskraften4,4 %−1,1 % 4,4 %−1,1 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda13,7 %−3,7 % 13,7 %−3,7 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar7,0 %−2,0 % 7,0 %−2,0 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Gotlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Gotland4,4 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gotlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Gotland13,7 %−3,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gotlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Gotland7,0 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.