Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Karlshamn

Karlshamns kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Karlshamns kommun minskat. I september fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlshamns kommun med 4,0 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 22,7 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under september månad rapporterade Karlshamns kommun en total arbetslöshet på 8,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 193 av 14 913 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlshamns kommun var inskrivna som arbetssökande (221 färre än i september i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Karlshamn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,3 till 8,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Karlshamns kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Karlshamn är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ronneby, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Karlshamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (8,0 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,1 procent), medan Ronneby har den högsta (10,7 procent). För att Karlshamn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 283 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,7 procent i Karlshamn under september månad, motsvarande 558 av 2 458 personer. Det är 4,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−121 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,2 till 22,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,7 procentenheter i Karlshamn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlshamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Karlshamn om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,4 procentenheter). I september var 12,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 180 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 44 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlshamn sjunkit 18 månader i följd (ner från 15,2 procent i mars 2021 till 12,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlshamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlshamn högre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlshamns kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

116 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 116 arbetsplatsannonser i Karlshamns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 170 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Karlshamns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Specialistläkare2222
Grundutbildade sjuksköterskor1322
Personliga assistenter411
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.211
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning48
Restaurang- och köksbiträden m.fl.27
Telefonförsäljare m.fl.37
Företagssäljare36
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering26
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal14

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Karlshamns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
KarlshamnBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften8,0 %−1,1 % 7,6 %−1,2 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda22,7 %−4,0 % 21,6 %−3,7 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar12,6 %−1,4 % 11,6 %−2,5 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn8,0 %−1,1 % 
Karlskrona6,4 %−1,3 % 
Olofström8,3 %−1,3 % 
Ronneby10,7 %−1,5 % 
Sölvesborg6,1 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn22,7 %−4,0 % 
Karlskrona19,2 %−3,8 % 
Olofström16,2 %−3,8 % 
Ronneby30,4 %−4,4 % 
Sölvesborg16,6 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn12,6 %−1,4 % 
Karlskrona10,1 %−3,4 % 
Olofström12,3 %−3,0 % 
Ronneby14,1 %−2,8 % 
Sölvesborg11,8 %−0,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.