Arbetslösheten sjunker för 20:e månaden i följd i Sölvesborg

Sölvesborgs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan januari 2021 har arbetslösheten i Sölvesborgs kommun minskat. I september fortsatte den utvecklingen.

Under september månad rapporterade Sölvesborgs kommun en total arbetslöshet på 6,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 490 av 8 033 invånare i åldern 16 till 64 år i Sölvesborgs kommun var inskrivna som arbetssökande (68 färre än i september i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Sölvesborg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan januari 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 6,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Sölvesborgs kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Sölvesborg är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ronneby, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sölvesborg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (6,1 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Sölvesborg har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Ronneby har den högsta (10,7 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,6 procent i Sölvesborg under september månad, motsvarande 193 av 1 163 personer. Det är 0,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−9 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,5 procentenheter i Sölvesborg.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sölvesborg om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,2 procentenheter). I september var 11,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 87 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med två personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sölvesborg sjunkit nio månader i följd (ner från 14,2 procent i december 2021 till 11,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Sölvesborg har lägre total arbetslöshet än Blekinge, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sölvesborgs kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

39 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 39 arbetsplatsannonser i Sölvesborgs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Sölvesborgs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Installations- och serviceelektriker38
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.28
Telefonförsäljare m.fl.26
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering34
Företagssäljare24
VVS-montörer m.fl.13
Socialsekreterare23
Lager- och terminalpersonal13
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer22
Arbetsterapeuter22

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Sölvesborgs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
SölvesborgBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften6,1 %−0,7 % 7,6 %−1,2 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda16,6 %−0,5 % 21,6 %−3,7 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar11,8 %−0,2 % 11,6 %−2,5 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn8,0 %−1,1 % 
Karlskrona6,4 %−1,3 % 
Olofström8,3 %−1,3 % 
Ronneby10,7 %−1,5 % 
Sölvesborg6,1 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn22,7 %−4,0 % 
Karlskrona19,2 %−3,8 % 
Olofström16,2 %−3,8 % 
Ronneby30,4 %−4,4 % 
Sölvesborg16,6 %−0,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn12,6 %−1,4 % 
Karlskrona10,1 %−3,4 % 
Olofström12,3 %−3,0 % 
Ronneby14,1 %−2,8 % 
Sölvesborg11,8 %−0,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.