Över åtta års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Skellefteå

Skellefteå kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan augusti 2014 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Skellefteå kommun minskat. I augusti fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Skellefteå kommun med 4,0 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 11,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under augusti månad rapporterade Skellefteå kommun en total arbetslöshet på 3,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 254 av 34 833 invånare i åldern 16 till 64 år i Skellefteå kommun var inskrivna som arbetssökande (553 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Skellefteå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,0 till 3,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Skellefteå kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Skellefteå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 15 kommuner. Störst är minskningen i just Skellefteå. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Skellefteå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (3,6 procent i kommunen, jämfört med 4,4 procent i hela länet). Robertsfors har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (7,3 procent). För att Skellefteå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Robertsfors skulle 35 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,9 procent i Skellefteå under augusti månad, motsvarande 449 av 3 773 personer. Det är 4,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−151 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över åtta år i sträck. Sedan augusti 2014 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 33,8 till 11,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,3 procentenheter i Skellefteå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Skellefteå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Skellefteå om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,5 procentenheter). I augusti var 5,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 189 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 111 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Skellefteå sjunkit 17 månader i följd (ner från 10,0 procent i mars 2021 till 5,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Skellefteå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Skellefteå lägre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Skellefteå kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

472 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 472 arbetsplatsannonser i Skellefteå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 160 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Skellefteå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundskollärare751*
Processövervakare, kemisk industri551
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik1042
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik441*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering740*
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik1040
Personliga assistenter2538
Vårdare, boendestödjare332
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1432
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik731

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Skellefteå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
SkellefteåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,6 %−1,5 % 4,4 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda11,9 %−4,0 % 12,5 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,4 %−2,5 % 6,5 %−1,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,2 %+0,3 % 
Dorotea4,9 %+0,4 % 
Lycksele5,3 %−0,8 % 
Malå4,4 %−0,5 % 
Nordmaling5,5 %−1,3 % 
Norsjö4,5 %−0,2 % 
Robertsfors3,5 %−1,4 % 
Skellefteå3,6 %−1,5 % 
Sorsele4,3 %+0,7 % 
Storuman4,5 %−1,2 % 
Umeå4,5 %−1,0 % 
Vilhelmina5,7 %−0,9 % 
Vindeln4,3 %−0,8 % 
Vännäs4,4 %−0,8 % 
Åsele7,3 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm14,1 %+2,3 % 
Dorotea15,4 %±0,0 % 
Lycksele16,2 %−2,7 % 
Malå14,8 %−3,1 % 
Nordmaling17,6 %−3,6 % 
Norsjö14,4 %−3,4 % 
Robertsfors12,5 %−4,2 % 
Skellefteå11,9 %−4,0 % 
Sorsele11,2 %+2,7 % 
Storuman16,1 %−3,5 % 
Umeå11,8 %−3,2 % 
Vilhelmina17,0 %−1,7 % 
Vindeln11,9 %+1,5 % 
Vännäs15,7 %−2,0 % 
Åsele10,3 %−6,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,9 %−0,7 % 
Dorotea3,9 %−1,8 % 
Lycksele7,6 %−0,4 % 
Malå9,2 %+2,1 % 
Nordmaling8,5 %−3,9 % 
Norsjö5,0 %−3,8 % 
Robertsfors6,4 %−5,9 % 
Skellefteå5,4 %−2,5 % 
Sorsele6,6 %+1,8 % 
Storuman4,7 %−4,1 % 
Umeå6,8 %−0,6 % 
Vilhelmina8,1 %−1,6 % 
Vindeln6,2 %−3,6 % 
Vännäs9,6 %+0,2 % 
Åsele8,1 %−4,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.