Arbetslösheten minskar i Degerfors

Degerfors kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Degerfors kommun. Även i hela Örebro sjunker arbetslösheten.

Under augusti månad rapporterade Degerfors kommun en total arbetslöshet på 8,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 333 av 4 111 invånare i åldern 16 till 64 år i Degerfors kommun var inskrivna som arbetssökande (63 färre än i augusti i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Degerfors är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Degerfors kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Degerfors är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Degerfors alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (8,1 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,9 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,4 procent). För att Degerfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 173 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 27,2 procent i Degerfors under augusti månad, motsvarande 174 av 640 personer. Det är 0,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−7 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 19,1 procentenheter i Degerfors. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Degerfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Degerfors om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Trots nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Degerfors nu den högsta arbetslösheten i Örebro. Lekeberg har lägst arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (13,7 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,4 procentenheter). I augusti var 12,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 51 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 27 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Degerfors sjunkit nio månader i följd (ner från 15,0 procent i november 2021 till 12,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Degerfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Degerfors högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Degerfors kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

18 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 18 arbetsplatsannonser i Degerfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 25 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Degerfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare26
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.33
Truckförare13
Personliga assistenter12
Drifttekniker vid värme- och vattenverk11
Förskollärare11
Grundskollärare11
Idrottstränare och instruktörer m.fl.11
Industrielektriker11
Kundtjänstpersonal11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Degerfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
DegerforsÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften8,1 %−1,1 % 7,0 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda27,2 %−0,6 % 20,3 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar12,7 %−4,4 % 8,3 %−2,8 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund4,3 %−0,3 % 
Degerfors8,1 %−1,1 % 
Hallsberg5,9 %−1,8 % 
Hällefors8,3 %−2,8 % 
Karlskoga6,8 %−0,8 % 
Kumla5,4 %−1,0 % 
Laxå7,6 %+1,0 % 
Lekeberg3,9 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,4 %−0,4 % 
Nora6,2 %−0,9 % 
Örebro7,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund16,8 %−3,5 % 
Degerfors27,2 %−0,6 % 
Hallsberg16,8 %−5,1 % 
Hällefors26,0 %−8,3 % 
Karlskoga22,2 %−1,2 % 
Kumla16,5 %−2,0 % 
Laxå23,5 %+1,7 % 
Lekeberg13,7 %−2,7 % 
Lindesberg18,6 %−3,5 % 
Ljusnarsberg19,6 %−2,0 % 
Nora18,1 %−3,7 % 
Örebro20,7 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund5,9 %−2,5 % 
Degerfors12,7 %−4,4 % 
Hallsberg9,7 %−2,9 % 
Hällefors10,3 %−3,3 % 
Karlskoga7,8 %−4,0 % 
Kumla9,5 %−2,5 % 
Laxå9,4 %−2,1 % 
Lekeberg8,5 %−1,5 % 
Lindesberg7,9 %−3,5 % 
Ljusnarsberg15,9 %+7,0 % 
Nora9,2 %−3,4 % 
Örebro7,9 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.