Lägsta arbetslösheten på fem år i Älmhult

Älmhults kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Älmhults kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten sedan juni 2017.

Under augusti månad rapporterade Älmhults kommun en total arbetslöshet på 7,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Kronobergs län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 622 av 8 521 invånare i åldern 16 till 64 år i Älmhults kommun var inskrivna som arbetssökande (119 färre än i augusti i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten i Älmhult är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,7 till 7,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juni 2017.

Graf: Arbetslöshet i Älmhults kommun och Kronobergs län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Älmhult är inte den enda kommunen i Kronoberg där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Lessebo, där arbetslösheten sjunker med 3,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Älmhult alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Kronobergs län (7,3 procent i kommunen, jämfört med 7,1 procent i hela länet). Ljungby har den lägsta arbetslösheten i länet (5,4 procent), medan Lessebo har den högsta (11,0 procent). För att Älmhult skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ljungby skulle 162 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,8 procent i Älmhult under augusti månad, motsvarande 430 av 2 560 personer. Det är 3,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−89 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan maj 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 20,9 till 16,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan april 2016.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,5 procentenheter i Älmhult. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Älmhults kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Älmhult om man jämför med andra kommuner i Kronoberg. Markaryd har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Uppvidinge har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,5 procentenheter). I augusti var 10,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 72 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 35 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Älmhult sjunkit 16 månader i följd (ner från 13,7 procent i april 2021 till 10,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Älmhults kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Älmhult högre än i Kronoberg som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Älmhults kommun och Kronobergs län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

145 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 145 arbetsplatsannonser i Älmhults kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 230 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Älmhults kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Svetsare och gasskärare926
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter721
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering215
Vårdbiträden110
Lager- och terminalpersonal49
Företagssäljare58
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete37
Inköpare och upphandlare66
Grundskollärare66
Butikssäljare, dagligvaror25

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Älmhults kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
ÄlmhultKronobergs länHela landet
Hela arbetskraften7,3 %−1,3 % 7,1 %−1,3 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda16,8 %−3,5 % 18,6 %−4,0 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,0 %−3,5 % 9,2 %−2,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Alvesta8,2 %−1,4 % 
Lessebo11,0 %−3,2 % 
Ljungby5,4 %−1,0 % 
Markaryd7,1 %−1,8 % 
Tingsryd6,7 %−0,8 % 
Uppvidinge7,4 %−1,6 % 
Växjö7,1 %−1,2 % 
Älmhult7,3 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Alvesta22,5 %−3,5 % 
Lessebo26,4 %−7,7 % 
Ljungby12,4 %−3,3 % 
Markaryd15,9 %−6,0 % 
Tingsryd18,3 %−2,9 % 
Uppvidinge20,4 %−4,1 % 
Växjö19,3 %−3,8 % 
Älmhult16,8 %−3,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Alvesta12,9 %−3,2 % 
Lessebo12,1 %−4,9 % 
Ljungby7,1 %−3,0 % 
Markaryd8,5 %−1,3 % 
Tingsryd9,6 %−2,3 % 
Uppvidinge9,8 %−0,3 % 
Växjö8,8 %−2,2 % 
Älmhult10,0 %−3,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.