Lägsta arbetslösheten på 13 år i Lindesberg

Lindesbergs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Lindesbergs kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten sedan oktober 2008.

Under augusti månad rapporterade Lindesbergs kommun en total arbetslöshet på 6,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 719 av 10 731 invånare i åldern 16 till 64 år i Lindesbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (132 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Lindesberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,5 till 6,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan oktober 2008.

Graf: Arbetslöshet i Lindesbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Lindesberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lindesberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (6,7 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,9 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,4 procent). För att Lindesberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 300 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,6 procent i Lindesberg under augusti månad, motsvarande 336 av 1 806 personer. Det är 3,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−79 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,7 till 18,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,9 procentenheter i Lindesberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lindesbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Lindesberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,5 procentenheter). I augusti var 7,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 85 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 51 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lindesberg sjunkit 17 månader i följd (ner från 12,2 procent i mars 2021 till 7,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lindesbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lindesberg lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lindesbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

70 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 70 arbetsplatsannonser i Lindesbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 120 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Lindesbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering316
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter115
Grundutbildade sjuksköterskor1113
Företagssäljare49
Personliga assistenter77
Brevbärare och postterminalarbetare15
Buss- och spårvagnsförare15
Restaurang- och köksbiträden m.fl.24
Pizzabagare m.fl.24
Gjutare13

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Lindesbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
LindesbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,7 %−1,1 % 7,0 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda18,6 %−3,5 % 20,3 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,9 %−3,5 % 8,3 %−2,8 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund4,3 %−0,3 % 
Degerfors8,1 %−1,1 % 
Hallsberg5,9 %−1,8 % 
Hällefors8,3 %−2,8 % 
Karlskoga6,8 %−0,8 % 
Kumla5,4 %−1,0 % 
Laxå7,6 %+1,0 % 
Lekeberg3,9 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,4 %−0,4 % 
Nora6,2 %−0,9 % 
Örebro7,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund16,8 %−3,5 % 
Degerfors27,2 %−0,6 % 
Hallsberg16,8 %−5,1 % 
Hällefors26,0 %−8,3 % 
Karlskoga22,2 %−1,2 % 
Kumla16,5 %−2,0 % 
Laxå23,5 %+1,7 % 
Lekeberg13,7 %−2,7 % 
Lindesberg18,6 %−3,5 % 
Ljusnarsberg19,6 %−2,0 % 
Nora18,1 %−3,7 % 
Örebro20,7 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund5,9 %−2,5 % 
Degerfors12,7 %−4,4 % 
Hallsberg9,7 %−2,9 % 
Hällefors10,3 %−3,3 % 
Karlskoga7,8 %−4,0 % 
Kumla9,5 %−2,5 % 
Laxå9,4 %−2,1 % 
Lekeberg8,5 %−1,5 % 
Lindesberg7,9 %−3,5 % 
Ljusnarsberg15,9 %+7,0 % 
Nora9,2 %−3,4 % 
Örebro7,9 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.