Lägsta ungdoms­arbetslösheten på 14 år i Storuman

Storumans kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Storumans kommun noterar i augusti rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Storumans kommun med 4,1 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i augusti på 4,7 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under augusti månad rapporterade Storumans kommun en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 118 av 2 622 invånare i åldern 16 till 64 år i Storumans kommun var inskrivna som arbetssökande (35 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Storuman är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,2 till 4,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Storumans kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Storuman är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 15 kommuner. Störst är minskningen i Skellefteå, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Storuman nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västerbottens län. Robertsfors har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (7,3 procent). För att Storuman skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Robertsfors skulle 26 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,1 procent i Storuman under augusti månad, motsvarande 47 av 292 personer. Det är 3,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−9 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan september 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,3 till 16,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,6 procentenheter i Storuman. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Storumans kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Storuman om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,1 procentenheter). I augusti var 4,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 13 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 13 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Storuman sjunkit 17 månader i följd (ner från 12,1 procent i mars 2021 till 4,7 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Storumans kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Storuman har ungefär samma total arbetslöshet som Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 1,8 procentenheter lägre i Storuman.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Storumans kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

40 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 40 arbetsplatsannonser i Storumans kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Storumans kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor510
Hovmästare och servitörer36
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering35
Köksmästare och souschefer25
Kockar och kallskänkor23
Städledare och husfruar13
Gruv- och stenbrottsarbetare13
Restaurang- och köksbiträden m.fl.12
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete11
Kuratorer11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Storumans kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
StorumanVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,5 %−1,2 % 4,4 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda16,1 %−3,5 % 12,5 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar4,7 %−4,1 % 6,5 %−1,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,2 %+0,3 % 
Dorotea4,9 %+0,4 % 
Lycksele5,3 %−0,8 % 
Malå4,4 %−0,5 % 
Nordmaling5,5 %−1,3 % 
Norsjö4,5 %−0,2 % 
Robertsfors3,5 %−1,4 % 
Skellefteå3,6 %−1,5 % 
Sorsele4,3 %+0,7 % 
Storuman4,5 %−1,2 % 
Umeå4,5 %−1,0 % 
Vilhelmina5,7 %−0,9 % 
Vindeln4,3 %−0,8 % 
Vännäs4,4 %−0,8 % 
Åsele7,3 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm14,1 %+2,3 % 
Dorotea15,4 %±0,0 % 
Lycksele16,2 %−2,7 % 
Malå14,8 %−3,1 % 
Nordmaling17,6 %−3,6 % 
Norsjö14,4 %−3,4 % 
Robertsfors12,5 %−4,2 % 
Skellefteå11,9 %−4,0 % 
Sorsele11,2 %+2,7 % 
Storuman16,1 %−3,5 % 
Umeå11,8 %−3,2 % 
Vilhelmina17,0 %−1,7 % 
Vindeln11,9 %+1,5 % 
Vännäs15,7 %−2,0 % 
Åsele10,3 %−6,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,9 %−0,7 % 
Dorotea3,9 %−1,8 % 
Lycksele7,6 %−0,4 % 
Malå9,2 %+2,1 % 
Nordmaling8,5 %−3,9 % 
Norsjö5,0 %−3,8 % 
Robertsfors6,4 %−5,9 % 
Skellefteå5,4 %−2,5 % 
Sorsele6,6 %+1,8 % 
Storuman4,7 %−4,1 % 
Umeå6,8 %−0,6 % 
Vilhelmina8,1 %−1,6 % 
Vindeln6,2 %−3,6 % 
Vännäs9,6 %+0,2 % 
Åsele8,1 %−4,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.