Lägsta arbetslösheten på 13 år i Hallsberg

Hallsbergs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Hallsbergs kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten sedan oktober 2008.

Under augusti månad rapporterade Hallsbergs kommun en total arbetslöshet på 5,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 437 av 7 407 invånare i åldern 16 till 64 år i Hallsbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (147 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Hallsberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,6 till 5,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan oktober 2008.

Graf: Arbetslöshet i Hallsbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Hallsberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Hallsberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (5,9 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,9 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,4 procent). För att Hallsberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 148 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,8 procent i Hallsberg under augusti månad, motsvarande 237 av 1 411 personer. Det är 5,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−86 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,0 till 16,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,9 procentenheter i Hallsberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hallsbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Hallsberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,9 procentenheter). I augusti var 9,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 62 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 33 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hallsberg sjunkit 13 månader i följd (ner från 14,2 procent i juli 2021 till 9,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hallsbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Hallsberg har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 1,4 procentenheter högre i Hallsberg.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hallsbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

69 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 69 arbetsplatsannonser i Hallsbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 150 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Hallsbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Lager- och terminalpersonal533*
Lokförare211
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering211
Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri110
Företagssäljare59
Personliga assistenter68
Brevbärare och postterminalarbetare16
Vårdare, boendestödjare36
Förskollärare26
Gymnasielärare24

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Hallsbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
HallsbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften5,9 %−1,8 % 7,0 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda16,8 %−5,1 % 20,3 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,7 %−2,9 % 8,3 %−2,8 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund4,3 %−0,3 % 
Degerfors8,1 %−1,1 % 
Hallsberg5,9 %−1,8 % 
Hällefors8,3 %−2,8 % 
Karlskoga6,8 %−0,8 % 
Kumla5,4 %−1,0 % 
Laxå7,6 %+1,0 % 
Lekeberg3,9 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,4 %−0,4 % 
Nora6,2 %−0,9 % 
Örebro7,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund16,8 %−3,5 % 
Degerfors27,2 %−0,6 % 
Hallsberg16,8 %−5,1 % 
Hällefors26,0 %−8,3 % 
Karlskoga22,2 %−1,2 % 
Kumla16,5 %−2,0 % 
Laxå23,5 %+1,7 % 
Lekeberg13,7 %−2,7 % 
Lindesberg18,6 %−3,5 % 
Ljusnarsberg19,6 %−2,0 % 
Nora18,1 %−3,7 % 
Örebro20,7 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund5,9 %−2,5 % 
Degerfors12,7 %−4,4 % 
Hallsberg9,7 %−2,9 % 
Hällefors10,3 %−3,3 % 
Karlskoga7,8 %−4,0 % 
Kumla9,5 %−2,5 % 
Laxå9,4 %−2,1 % 
Lekeberg8,5 %−1,5 % 
Lindesberg7,9 %−3,5 % 
Ljusnarsberg15,9 %+7,0 % 
Nora9,2 %−3,4 % 
Örebro7,9 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.