Åsele har nu den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda i Västerbotten

Åsele kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Åsele kommuns arbetslöshet bland utlandsfödda är nu den lägsta i hela Västerbottens län. Det första gången sedan januari 2008 som detta inträffar.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Åsele kommun med 6,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 10,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under augusti månad rapporterade Åsele kommun en total arbetslöshet på 7,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 89 av 1 219 invånare i åldern 16 till 64 år i Åsele kommun var inskrivna som arbetssökande (nio färre än i augusti i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Åsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Åsele är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 15 kommuner. Störst är minskningen i Skellefteå, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Åsele alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (7,3 procent i kommunen, jämfört med 4,4 procent i hela länet). Åsele har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Robertsfors har den lägsta (3,5 procent). För att Åsele skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Robertsfors skulle 46 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,3 procent i Åsele under augusti månad, motsvarande 18 av 175 personer. Det är 6,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−11 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan januari 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,0 till 10,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 3,0 procentenheter i Åsele. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−5,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Åsele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Åsele om man jämför med andra kommuner i Västerbotten.

Efter nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Åsele nu den lägsta arbetslösheten i Västerbotten. Nordmaling har högsta arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (17,6 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,7 procentenheter). I augusti var 8,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande elva personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sju personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Åsele sjunkit sju månader i följd (ner från 12,6 procent i januari till 8,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Åsele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Åsele högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Åsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Elva annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt elva arbetsplatsannonser i Åsele kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Åsele kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor711
Bensinstationspersonal11
Brandmän11
Distriktssköterskor11
Kockar och kallskänkor11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Åsele kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
ÅseleVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften7,3 %−0,7 % 4,4 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda10,3 %−6,1 % 12,5 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,1 %−4,7 % 6,5 %−1,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,2 %+0,3 % 
Dorotea4,9 %+0,4 % 
Lycksele5,3 %−0,8 % 
Malå4,4 %−0,5 % 
Nordmaling5,5 %−1,3 % 
Norsjö4,5 %−0,2 % 
Robertsfors3,5 %−1,4 % 
Skellefteå3,6 %−1,5 % 
Sorsele4,3 %+0,7 % 
Storuman4,5 %−1,2 % 
Umeå4,5 %−1,0 % 
Vilhelmina5,7 %−0,9 % 
Vindeln4,3 %−0,8 % 
Vännäs4,4 %−0,8 % 
Åsele7,3 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm14,1 %+2,3 % 
Dorotea15,4 %±0,0 % 
Lycksele16,2 %−2,7 % 
Malå14,8 %−3,1 % 
Nordmaling17,6 %−3,6 % 
Norsjö14,4 %−3,4 % 
Robertsfors12,5 %−4,2 % 
Skellefteå11,9 %−4,0 % 
Sorsele11,2 %+2,7 % 
Storuman16,1 %−3,5 % 
Umeå11,8 %−3,2 % 
Vilhelmina17,0 %−1,7 % 
Vindeln11,9 %+1,5 % 
Vännäs15,7 %−2,0 % 
Åsele10,3 %−6,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,9 %−0,7 % 
Dorotea3,9 %−1,8 % 
Lycksele7,6 %−0,4 % 
Malå9,2 %+2,1 % 
Nordmaling8,5 %−3,9 % 
Norsjö5,0 %−3,8 % 
Robertsfors6,4 %−5,9 % 
Skellefteå5,4 %−2,5 % 
Sorsele6,6 %+1,8 % 
Storuman4,7 %−4,1 % 
Umeå6,8 %−0,6 % 
Vilhelmina8,1 %−1,6 % 
Vindeln6,2 %−3,6 % 
Vännäs9,6 %+0,2 % 
Åsele8,1 %−4,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.