Ljusnarsberg har nu den högsta arbetslösheten i Örebro

Ljusnarsbergs kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ljusnarsbergs kommuns arbetslöshet är nu den högsta i hela Örebro län. Det första gången sedan april 2021 som detta inträffar.

Under augusti månad rapporterade Ljusnarsbergs kommun en total arbetslöshet på 8,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,4 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 153 av 1 821 invånare i åldern 16 till 64 år i Ljusnarsbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (15 färre än i augusti i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Ljusnarsberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan januari 2021 har arbetslösheten gått ner från 12,8 till 8,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Ljusnarsbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ljusnarsberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Ljusnarsberg alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (8,4 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Ljusnarsberg har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Lekeberg har den lägsta (3,9 procent). För att Ljusnarsberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 82 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,6 procent i Ljusnarsberg under augusti månad, motsvarande 59 av 301 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−18 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 29,5 till 19,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,2 procentenheter i Ljusnarsberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ljusnarsbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Ljusnarsberg om man jämför med andra kommuner i Örebro.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+7 procentenheter). I augusti var 15,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 27 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med tolv personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ljusnarsbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ljusnarsberg högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 7,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ljusnarsbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Elva annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt elva arbetsplatsannonser i Ljusnarsbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Ljusnarsbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Övriga maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.15
Grundutbildade sjuksköterskor33
Arbetsterapeuter12
Företagssäljare12
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.11
Butikssäljare, dagligvaror11
Chefer inom hälso- och sjukvård11
Chefer inom socialt och kurativt arbete11
Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Ljusnarsbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
LjusnarsbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften8,4 %−0,4 % 7,0 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda19,6 %−2,0 % 20,3 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar15,9 %+7,0 % 8,3 %−2,8 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund4,3 %−0,3 % 
Degerfors8,1 %−1,1 % 
Hallsberg5,9 %−1,8 % 
Hällefors8,3 %−2,8 % 
Karlskoga6,8 %−0,8 % 
Kumla5,4 %−1,0 % 
Laxå7,6 %+1,0 % 
Lekeberg3,9 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,4 %−0,4 % 
Nora6,2 %−0,9 % 
Örebro7,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund16,8 %−3,5 % 
Degerfors27,2 %−0,6 % 
Hallsberg16,8 %−5,1 % 
Hällefors26,0 %−8,3 % 
Karlskoga22,2 %−1,2 % 
Kumla16,5 %−2,0 % 
Laxå23,5 %+1,7 % 
Lekeberg13,7 %−2,7 % 
Lindesberg18,6 %−3,5 % 
Ljusnarsberg19,6 %−2,0 % 
Nora18,1 %−3,7 % 
Örebro20,7 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund5,9 %−2,5 % 
Degerfors12,7 %−4,4 % 
Hallsberg9,7 %−2,9 % 
Hällefors10,3 %−3,3 % 
Karlskoga7,8 %−4,0 % 
Kumla9,5 %−2,5 % 
Laxå9,4 %−2,1 % 
Lekeberg8,5 %−1,5 % 
Lindesberg7,9 %−3,5 % 
Ljusnarsberg15,9 %+7,0 % 
Nora9,2 %−3,4 % 
Örebro7,9 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.