Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Växjö

Växjö kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Växjö kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan november 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Växjö kommun med 3,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 19,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under augusti månad rapporterade Växjö kommun en total arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Kronobergs län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 3 327 av 46 859 invånare i åldern 16 till 64 år i Växjö kommun var inskrivna som arbetssökande (660 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Växjö är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,7 till 7,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Växjö kommun och Kronobergs län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Växjö är inte den enda kommunen i Kronoberg där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Lessebo, där arbetslösheten sjunker med 3,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Växjö nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Kronobergs län. Ljungby har den lägsta arbetslösheten i länet (5,4 procent), medan Lessebo har den högsta (11,0 procent). För att Växjö skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ljungby skulle 797 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,3 procent i Växjö under augusti månad, motsvarande 2 095 av 10 855 personer. Det är 3,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−511 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,0 till 19,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,2 procentenheter i Växjö. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Växjö kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Växjö som i andra kommuner i Kronoberg. Markaryd har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Uppvidinge har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,2 procentenheter). I augusti var 8,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 479 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 180 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Växjö sjunkit 17 månader i följd (ner från 11,5 procent i mars 2021 till 8,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Växjö kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Växjö har ungefär samma total arbetslöshet som Kronoberg, ligger ungdomsarbetslösheten 0,4 procentenheter lägre i Växjö.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Växjö kommun och Kronobergs län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

751 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 751 arbetsplatsannonser i Växjö kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 180 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Växjö kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter3078
Lager- och terminalpersonal2043
Grundutbildade sjuksköterskor3042*
Telefonförsäljare m.fl.937
Företagssäljare2437
Truckförare1436
Svetsare och gasskärare1529
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2328
Personliga assistenter2025
Installations- och serviceelektriker1025

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Växjö kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
VäxjöKronobergs länHela landet
Hela arbetskraften7,1 %−1,2 % 7,1 %−1,3 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda19,3 %−3,8 % 18,6 %−4,0 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,8 %−2,2 % 9,2 %−2,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Alvesta8,2 %−1,4 % 
Lessebo11,0 %−3,2 % 
Ljungby5,4 %−1,0 % 
Markaryd7,1 %−1,8 % 
Tingsryd6,7 %−0,8 % 
Uppvidinge7,4 %−1,6 % 
Växjö7,1 %−1,2 % 
Älmhult7,3 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Alvesta22,5 %−3,5 % 
Lessebo26,4 %−7,7 % 
Ljungby12,4 %−3,3 % 
Markaryd15,9 %−6,0 % 
Tingsryd18,3 %−2,9 % 
Uppvidinge20,4 %−4,1 % 
Växjö19,3 %−3,8 % 
Älmhult16,8 %−3,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kronobergs län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Alvesta12,9 %−3,2 % 
Lessebo12,1 %−4,9 % 
Ljungby7,1 %−3,0 % 
Markaryd8,5 %−1,3 % 
Tingsryd9,6 %−2,3 % 
Uppvidinge9,8 %−0,3 % 
Växjö8,8 %−2,2 % 
Älmhult10,0 %−3,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.