Lägsta arbetslösheten på tre år i Örebro

Örebro kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Örebro kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten sedan juni 2019.

Under augusti månad rapporterade Örebro kommun en total arbetslöshet på 7,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 5 911 av 77 776 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro kommun var inskrivna som arbetssökande (1 361 färre än i augusti i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,2 till 7,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juni 2019.

Graf: Arbetslöshet i Örebro kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Örebro är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (7,6 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,9 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,4 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 2 878 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,7 procent i Örebro under augusti månad, motsvarande 3 692 av 17 836 personer. Det är 3,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−767 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,2 till 20,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,1 procentenheter i Örebro. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Örebro kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Örebro om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I augusti var 7,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 728 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 367 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örebro sjunkit 16 månader i följd (ner från 10,4 procent i april 2021 till 7,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Örebro kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Örebro har högre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,4 procentenheter lägre i Örebro.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Örebro kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

963 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 963 arbetsplatsannonser i Örebro kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 540 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Örebro kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Lager- och terminalpersonal41120
Personliga assistenter4460
Träarbetare, snickare m.fl.1250
Städare1549
Företagssäljare3449
Vårdare, boendestödjare1846
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1944
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.3143
Grundutbildade sjuksköterskor3242
Telefonförsäljare m.fl.940

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Örebro kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
ÖrebroÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,6 %−1,5 % 7,0 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda20,7 %−3,3 % 20,3 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,9 %−2,7 % 8,3 %−2,8 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund4,3 %−0,3 % 
Degerfors8,1 %−1,1 % 
Hallsberg5,9 %−1,8 % 
Hällefors8,3 %−2,8 % 
Karlskoga6,8 %−0,8 % 
Kumla5,4 %−1,0 % 
Laxå7,6 %+1,0 % 
Lekeberg3,9 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,4 %−0,4 % 
Nora6,2 %−0,9 % 
Örebro7,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund16,8 %−3,5 % 
Degerfors27,2 %−0,6 % 
Hallsberg16,8 %−5,1 % 
Hällefors26,0 %−8,3 % 
Karlskoga22,2 %−1,2 % 
Kumla16,5 %−2,0 % 
Laxå23,5 %+1,7 % 
Lekeberg13,7 %−2,7 % 
Lindesberg18,6 %−3,5 % 
Ljusnarsberg19,6 %−2,0 % 
Nora18,1 %−3,7 % 
Örebro20,7 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund5,9 %−2,5 % 
Degerfors12,7 %−4,4 % 
Hallsberg9,7 %−2,9 % 
Hällefors10,3 %−3,3 % 
Karlskoga7,8 %−4,0 % 
Kumla9,5 %−2,5 % 
Laxå9,4 %−2,1 % 
Lekeberg8,5 %−1,5 % 
Lindesberg7,9 %−3,5 % 
Ljusnarsberg15,9 %+7,0 % 
Nora9,2 %−3,4 % 
Örebro7,9 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.