Lägsta arbetslösheten på 13 år i Hällefors

Hällefors kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Hällefors kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten sedan november 2008.

Under augusti månad rapporterade Hällefors kommun en total arbetslöshet på 8,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,8 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 233 av 2 807 invånare i åldern 16 till 64 år i Hällefors kommun var inskrivna som arbetssökande (96 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Hällefors är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 13,0 till 8,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan november 2008.

Graf: Arbetslöshet i Hällefors kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Hällefors är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i just Hällefors. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Hällefors alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (8,3 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,9 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,4 procent). För att Hällefors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 124 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 26,0 procent i Hällefors under augusti månad, motsvarande 143 av 550 personer. Det är 8,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−59 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 37,6 till 26,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2014.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 17,7 procentenheter i Hällefors. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−5,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hällefors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Hällefors som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,3 procentenheter). I augusti var 10,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 30 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 14 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hällefors sjunkit 17 månader i följd (ner från 16,9 procent i mars 2021 till 10,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hällefors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Hällefors högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hällefors kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

16 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 16 arbetsplatsannonser i Hällefors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 25 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Hällefors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Förskollärare26
Städare25
Kockar och kallskänkor13
Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri13
Elevassistenter m.fl.12
Företagssäljare12
Anläggningsarbetare11
Grundskollärare11
Kundtjänstpersonal11
Socialsekreterare11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Hällefors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
HälleforsÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften8,3 %−2,8 % 7,0 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda26,0 %−8,3 % 20,3 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,3 %−3,3 % 8,3 %−2,8 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund4,3 %−0,3 % 
Degerfors8,1 %−1,1 % 
Hallsberg5,9 %−1,8 % 
Hällefors8,3 %−2,8 % 
Karlskoga6,8 %−0,8 % 
Kumla5,4 %−1,0 % 
Laxå7,6 %+1,0 % 
Lekeberg3,9 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,4 %−0,4 % 
Nora6,2 %−0,9 % 
Örebro7,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund16,8 %−3,5 % 
Degerfors27,2 %−0,6 % 
Hallsberg16,8 %−5,1 % 
Hällefors26,0 %−8,3 % 
Karlskoga22,2 %−1,2 % 
Kumla16,5 %−2,0 % 
Laxå23,5 %+1,7 % 
Lekeberg13,7 %−2,7 % 
Lindesberg18,6 %−3,5 % 
Ljusnarsberg19,6 %−2,0 % 
Nora18,1 %−3,7 % 
Örebro20,7 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund5,9 %−2,5 % 
Degerfors12,7 %−4,4 % 
Hallsberg9,7 %−2,9 % 
Hällefors10,3 %−3,3 % 
Karlskoga7,8 %−4,0 % 
Kumla9,5 %−2,5 % 
Laxå9,4 %−2,1 % 
Lekeberg8,5 %−1,5 % 
Lindesberg7,9 %−3,5 % 
Ljusnarsberg15,9 %+7,0 % 
Nora9,2 %−3,4 % 
Örebro7,9 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.