Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 14 år i Östersund

Östersunds kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Östersunds kommun noterar i augusti rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Östersunds kommun med 4,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 14,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under augusti månad rapporterade Östersunds kommun en total arbetslöshet på 4,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Jämtlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 485 av 30 938 invånare i åldern 16 till 64 år i Östersunds kommun var inskrivna som arbetssökande (431 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Östersund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 4,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Östersunds kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Östersund är inte den enda kommunen i Jämtland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Åre, där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Östersund alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Jämtlands län (4,8 procent i kommunen, jämfört med 4,5 procent i hela länet). Krokom har den lägsta arbetslösheten i länet (2,9 procent), medan Bräcke har den högsta (5,8 procent). För att Östersund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Krokom skulle 588 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,2 procent i Östersund under augusti månad, motsvarande 524 av 3 690 personer. Det är 4,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−196 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 20,7 till 14,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,4 procentenheter i Östersund. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Östersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Östersund om man jämför med andra kommuner i Jämtland. Ragunda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Krokom har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,9 procentenheter). I augusti var 8,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 265 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 86 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Östersund sjunkit 16 månader i följd (ner från 10,9 procent i april 2021 till 8,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Östersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Östersund högre än i Jämtland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Östersunds kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

424 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 424 arbetsplatsannonser i Östersunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 720 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Östersunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor3446
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2646
Personliga assistenter2840
Supporttekniker, IT1137
Kundtjänstpersonal1123
Träarbetare, snickare m.fl.520
Kockar och kallskänkor820
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare217
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1116
Vårdare, boendestödjare315

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Östersunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
ÖstersundJämtlands länHela landet
Hela arbetskraften4,8 %−1,2 % 4,5 %−1,3 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda14,2 %−4,6 % 13,9 %−4,6 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,1 %−1,9 % 7,8 %−2,4 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Berg4,8 %−0,9 % 
Bräcke5,8 %−1,1 % 
Härjedalen3,9 %−1,3 % 
Krokom2,9 %−1,2 % 
Ragunda5,5 %−0,9 % 
Strömsund5,3 %−1,5 % 
Åre4,0 %−1,9 % 
Östersund4,8 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Berg17,0 %−1,7 % 
Bräcke15,4 %−4,7 % 
Härjedalen11,1 %−4,8 % 
Krokom12,4 %−2,9 % 
Ragunda12,3 %−5,2 % 
Strömsund16,8 %−4,4 % 
Åre12,2 %−6,9 % 
Östersund14,2 %−4,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Berg10,1 %−1,1 % 
Bräcke10,5 %−2,6 % 
Härjedalen5,3 %−4,7 % 
Krokom5,3 %−2,9 % 
Ragunda11,2 %−3,5 % 
Strömsund9,8 %−3,2 % 
Åre4,7 %−3,0 % 
Östersund8,1 %−1,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.