Arbetslösheten bland utlandsfödda på Gotland faller mer än i andra län i Sverige

Gotlands län Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga län i Sverige såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i augusti. Gotlands län var ett av de län i riket där nedgången var störst.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Gotlands län med 4,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 13,4 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under augusti månad rapporterade Gotlands län en total arbetslöshet på 4,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 143 av 27 214 invånare i åldern 16 till 64 år i Gotlands län var inskrivna som arbetssökande (350 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten på Gotland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 4,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Gotlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Gotlands län är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västmanland, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter.

Gotlands län hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (4,2 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Gotlands län har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i riket. Södermanland har den högsta (9,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,4 procent på Gotland under augusti månad, motsvarande 320 av 2 388 personer. Det är 4,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−92 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 13,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,2 procentenheter på Gotland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor på Gotland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,3 procentenheter). I augusti var 5,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 140 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 63 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet på Gotland sjunkit 16 månader i följd (ner från 10,8 procent i april 2021 till 5,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten på Gotland lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 2,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Gotlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

324 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 324 arbetsplatsannonser i Gotlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 610 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Gotlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor6498
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1766*
Personliga assistenter2437
Soldater m.fl.235
Restaurang- och köksbiträden m.fl.629
Skadereglerare och värderare120
Specialistläkare1316
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare115
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning713
Operationssjuksköterskor511

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Gotlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
Gotlands länSverige
Hela arbetskraften4,2 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda13,4 %−4,3 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,7 %−2,3 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Sverige
LänArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Blekinge7,7 %−1,2 % 
Dalarna5,9 %−0,7 % 
Gotland4,2 %−1,2 % 
Gävleborg8,7 %−0,9 % 
Halland4,9 %−1,0 % 
Jämtland4,5 %−1,3 % 
Jönköping5,3 %−0,9 % 
Kalmar5,8 %−1,1 % 
Kronoberg7,1 %−1,3 % 
Norrbotten4,5 %−1,0 % 
Skåne8,5 %−1,2 % 
Stockholm6,4 %−1,1 % 
Södermanland9,2 %−1,1 % 
Uppsala6,3 %−0,8 % 
Värmland6,5 %−0,9 % 
Västerbotten4,4 %−1,0 % 
Västernorrland6,9 %−1,0 % 
Västmanland8,1 %−1,6 % 
Västra Götaland5,9 %−1,3 % 
Örebro7,0 %−1,2 % 
Östergötland7,0 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Sverige
LänArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Blekinge22,1 %−3,1 % 
Dalarna20,8 %−1,9 % 
Gotland13,4 %−4,3 % 
Gävleborg26,1 %−2,4 % 
Halland15,3 %−2,9 % 
Jämtland13,9 %−4,6 % 
Jönköping14,8 %−2,7 % 
Kalmar17,2 %−3,7 % 
Kronoberg18,6 %−4,0 % 
Norrbotten11,3 %−2,6 % 
Skåne19,3 %−3,0 % 
Stockholm12,7 %−2,0 % 
Södermanland23,9 %−2,5 % 
Uppsala16,6 %−1,8 % 
Värmland20,0 %−2,4 % 
Västerbotten12,5 %−3,1 % 
Västernorrland21,3 %−3,0 % 
Västmanland19,5 %−3,8 % 
Västra Götaland14,8 %−3,0 % 
Örebro20,3 %−3,1 % 
Östergötland19,8 %−3,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Sverige
LänArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Blekinge11,5 %−2,5 % 
Dalarna7,9 %−1,3 % 
Gotland5,7 %−2,3 % 
Gävleborg12,7 %−2,7 % 
Halland5,3 %−1,9 % 
Jämtland7,8 %−2,4 % 
Jönköping6,7 %−1,3 % 
Kalmar8,4 %−1,4 % 
Kronoberg9,2 %−2,5 % 
Norrbotten5,9 %−1,8 % 
Skåne10,2 %−2,2 % 
Stockholm7,4 %−1,4 % 
Södermanland12,5 %−2,1 % 
Uppsala8,6 %−1,4 % 
Värmland9,2 %−2,2 % 
Västerbotten6,5 %−1,5 % 
Västernorrland10,4 %−2,5 % 
Västmanland10,7 %−3,3 % 
Västra Götaland7,3 %−2,1 % 
Örebro8,3 %−2,8 % 
Östergötland9,2 %−1,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.