Lägsta arbetslösheten på 14 år i Sölvesborg

Sölvesborgs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sölvesborgs kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten sedan juli 2008.

Under augusti månad rapporterade Sölvesborgs kommun en total arbetslöshet på 6,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 486 av 8 100 invånare i åldern 16 till 64 år i Sölvesborgs kommun var inskrivna som arbetssökande (72 färre än i augusti i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Sölvesborg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan januari 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 6,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2008.

Graf: Arbetslöshet i Sölvesborgs kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sölvesborg är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Karlskrona och Ronneby, där arbetslösheten sjunker med 1,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sölvesborg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (6,0 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet). Sölvesborg har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Ronneby har den högsta (10,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,9 procent i Sölvesborg under augusti månad, motsvarande 183 av 1 151 personer. Det är 0,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−13 om man räknar personer). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2008. Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de ett föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit högre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,9 procentenheter i Sölvesborg. Det är ungefär samma skillnad som för ett år sedan.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sölvesborg om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,4 procentenheter). I augusti var 11,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 83 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tre personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sölvesborg sjunkit åtta månader i följd (ner från 14,2 procent i december 2021 till 11,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sölvesborg lägre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sölvesborgs kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

39 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 39 arbetsplatsannonser i Sölvesborgs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Sölvesborgs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.28
Installations- och serviceelektriker27
Företagssäljare36
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete14
Kockar och kallskänkor23
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering13
VVS-montörer m.fl.13
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter13
Psykiatrisjuksköterskor12
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer22

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Sölvesborgs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
SölvesborgBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften6,0 %−0,8 % 7,7 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda15,9 %−0,8 % 22,1 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar11,3 %−0,4 % 11,5 %−2,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn8,1 %−1,0 % 
Karlskrona6,5 %−1,3 % 
Olofström8,7 %−0,9 % 
Ronneby10,9 %−1,3 % 
Sölvesborg6,0 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn23,1 %−3,2 % 
Karlskrona19,5 %−3,7 % 
Olofström18,0 %−1,6 % 
Ronneby30,9 %−4,0 % 
Sölvesborg15,9 %−0,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn12,0 %−1,5 % 
Karlskrona10,0 %−3,4 % 
Olofström13,1 %−2,5 % 
Ronneby14,2 %−2,6 % 
Sölvesborg11,3 %−0,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.