Arbetslösheten minskar i Kumla

Kumla kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Kumla kommun. Även i hela Örebro sjunker arbetslösheten.

Under augusti månad rapporterade Kumla kommun en total arbetslöshet på 5,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 563 av 10 426 invånare i åldern 16 till 64 år i Kumla kommun var inskrivna som arbetssökande (122 färre än i augusti i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Kumla är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,5 till 5,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Kumla kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kumla är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kumla hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (5,4 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,9 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,4 procent). För att Kumla skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 156 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,5 procent i Kumla under augusti månad, motsvarande 273 av 1 655 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−42 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,1 till 16,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,1 procentenheter i Kumla. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kumla kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Kumla som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,5 procentenheter). I augusti var 9,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 92 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 39 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kumla sjunkit 16 månader i följd (ner från 11,3 procent i april 2021 till 9,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kumla kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Kumla har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 1,2 procentenheter högre i Kumla.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kumla kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

62 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 62 arbetsplatsannonser i Kumla kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Kumla kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdare, boendestödjare515
Städare27
Grundskollärare55
Kockar och kallskänkor35
Marknadsundersökare och intervjuare14
Företagssäljare24
Arkiv- och biblioteksassistenter m.fl.14
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete34
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.23
Butikssäljare, fackhandel23

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Kumla kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
KumlaÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften5,4 %−1,0 % 7,0 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda16,5 %−2,0 % 20,3 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,5 %−2,5 % 8,3 %−2,8 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund4,3 %−0,3 % 
Degerfors8,1 %−1,1 % 
Hallsberg5,9 %−1,8 % 
Hällefors8,3 %−2,8 % 
Karlskoga6,8 %−0,8 % 
Kumla5,4 %−1,0 % 
Laxå7,6 %+1,0 % 
Lekeberg3,9 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,4 %−0,4 % 
Nora6,2 %−0,9 % 
Örebro7,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund16,8 %−3,5 % 
Degerfors27,2 %−0,6 % 
Hallsberg16,8 %−5,1 % 
Hällefors26,0 %−8,3 % 
Karlskoga22,2 %−1,2 % 
Kumla16,5 %−2,0 % 
Laxå23,5 %+1,7 % 
Lekeberg13,7 %−2,7 % 
Lindesberg18,6 %−3,5 % 
Ljusnarsberg19,6 %−2,0 % 
Nora18,1 %−3,7 % 
Örebro20,7 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund5,9 %−2,5 % 
Degerfors12,7 %−4,4 % 
Hallsberg9,7 %−2,9 % 
Hällefors10,3 %−3,3 % 
Karlskoga7,8 %−4,0 % 
Kumla9,5 %−2,5 % 
Laxå9,4 %−2,1 % 
Lekeberg8,5 %−1,5 % 
Lindesberg7,9 %−3,5 % 
Ljusnarsberg15,9 %+7,0 % 
Nora9,2 %−3,4 % 
Örebro7,9 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.