Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 23:e månaden i följd i Karlskoga

Karlskoga kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Karlskoga kommun minskat. I augusti fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlskoga kommun med 1,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 22,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under augusti månad rapporterade Karlskoga kommun en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 939 av 13 809 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskoga kommun var inskrivna som arbetssökande (150 färre än i augusti i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Karlskoga är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,0 till 6,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Karlskoga kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Karlskoga är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Karlskoga passerat snittet i Örebro län och nu har lägre arbetslöshet (6,8 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,9 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,4 procent). För att Karlskoga skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 400 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,2 procent i Karlskoga under augusti månad, motsvarande 549 av 2 473 personer. Det är 1,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−38 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,6 till 22,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,4 procentenheter i Karlskoga.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlskoga kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Karlskoga om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4 procentenheter). I augusti var 7,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 104 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 74 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlskoga sjunkit 18 månader i följd (ner från 11,1 procent i februari 2021 till 7,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlskoga kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlskoga lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlskoga kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

150 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 150 arbetsplatsannonser i Karlskoga kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 350 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Karlskoga kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering341
Personliga assistenter526
Restaurang- och köksbiträden m.fl.322
Grundskollärare221
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare115
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete612
Städare212
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik1111
Telefonförsäljare m.fl.110
Kundtjänstpersonal110

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Karlskoga kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
KarlskogaÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,8 %−0,8 % 7,0 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda22,2 %−1,2 % 20,3 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,8 %−4,0 % 8,3 %−2,8 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund4,3 %−0,3 % 
Degerfors8,1 %−1,1 % 
Hallsberg5,9 %−1,8 % 
Hällefors8,3 %−2,8 % 
Karlskoga6,8 %−0,8 % 
Kumla5,4 %−1,0 % 
Laxå7,6 %+1,0 % 
Lekeberg3,9 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,4 %−0,4 % 
Nora6,2 %−0,9 % 
Örebro7,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund16,8 %−3,5 % 
Degerfors27,2 %−0,6 % 
Hallsberg16,8 %−5,1 % 
Hällefors26,0 %−8,3 % 
Karlskoga22,2 %−1,2 % 
Kumla16,5 %−2,0 % 
Laxå23,5 %+1,7 % 
Lekeberg13,7 %−2,7 % 
Lindesberg18,6 %−3,5 % 
Ljusnarsberg19,6 %−2,0 % 
Nora18,1 %−3,7 % 
Örebro20,7 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund5,9 %−2,5 % 
Degerfors12,7 %−4,4 % 
Hallsberg9,7 %−2,9 % 
Hällefors10,3 %−3,3 % 
Karlskoga7,8 %−4,0 % 
Kumla9,5 %−2,5 % 
Laxå9,4 %−2,1 % 
Lekeberg8,5 %−1,5 % 
Lindesberg7,9 %−3,5 % 
Ljusnarsberg15,9 %+7,0 % 
Nora9,2 %−3,4 % 
Örebro7,9 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.