Arbetslösheten bland utlandsfödda ökar mer i Vindeln än i andra kommuner i Västerbotten

Vindelns kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Elva av 15 kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i augusti. i Vindeln däremot ökar den.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Vindelns kommun med 1,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 11,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under augusti månad rapporterade Vindelns kommun en total arbetslöshet på 4,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 104 av 2 419 invånare i åldern 16 till 64 år i Vindelns kommun var inskrivna som arbetssökande (21 färre än i augusti i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Vindeln är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,6 till 4,3 procent.

Graf: Arbetslöshet i Vindelns kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Vindeln är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 15 kommuner. Störst är minskningen i Skellefteå, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Vindeln nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västerbottens län. Robertsfors har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (7,3 procent). För att Vindeln skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Robertsfors skulle 19 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,9 procent i Vindeln under augusti månad, motsvarande 41 av 345 personer. Det är 1,5 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+6 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,6 procentenheter i Vindeln. Det är en betydligt större skillnad än för ett år sedan (+2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vindelns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Vindeln om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Vindeln så minskar den i Västerbotten. Jämfört med augusti förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 3,1 procentenheter (till 12,5 procent). Trots den senaste uppgången har Vindeln med andra ord fortfarande lägre arbetslöshet bland utlandsfödda än Västerbotten.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Vindelns kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,6 procentenheter). I augusti var 6,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 15 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med nio personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vindeln sjunkit 17 månader i följd (ner från 12,0 procent i mars 2021 till 6,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vindelns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Vindeln har ungefär samma total arbetslöshet som Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter lägre i Vindeln.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vindelns kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

24 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 24 arbetsplatsannonser i Vindelns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Vindelns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Hovmästare och servitörer25
Telefonförsäljare m.fl.14
Pizzabagare m.fl.23
Grundskollärare23
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete23
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik22
Personliga assistenter12
Specialister och rådgivare inom skogsbruk11
Övriga ekonomer11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Vindelns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
VindelnVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,3 %−0,8 % 4,4 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda11,9 %+1,5 % 12,5 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar6,2 %−3,6 % 6,5 %−1,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,2 %+0,3 % 
Dorotea4,9 %+0,4 % 
Lycksele5,3 %−0,8 % 
Malå4,4 %−0,5 % 
Nordmaling5,5 %−1,3 % 
Norsjö4,5 %−0,2 % 
Robertsfors3,5 %−1,4 % 
Skellefteå3,6 %−1,5 % 
Sorsele4,3 %+0,7 % 
Storuman4,5 %−1,2 % 
Umeå4,5 %−1,0 % 
Vilhelmina5,7 %−0,9 % 
Vindeln4,3 %−0,8 % 
Vännäs4,4 %−0,8 % 
Åsele7,3 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm14,1 %+2,3 % 
Dorotea15,4 %±0,0 % 
Lycksele16,2 %−2,7 % 
Malå14,8 %−3,1 % 
Nordmaling17,6 %−3,6 % 
Norsjö14,4 %−3,4 % 
Robertsfors12,5 %−4,2 % 
Skellefteå11,9 %−4,0 % 
Sorsele11,2 %+2,7 % 
Storuman16,1 %−3,5 % 
Umeå11,8 %−3,2 % 
Vilhelmina17,0 %−1,7 % 
Vindeln11,9 %+1,5 % 
Vännäs15,7 %−2,0 % 
Åsele10,3 %−6,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,9 %−0,7 % 
Dorotea3,9 %−1,8 % 
Lycksele7,6 %−0,4 % 
Malå9,2 %+2,1 % 
Nordmaling8,5 %−3,9 % 
Norsjö5,0 %−3,8 % 
Robertsfors6,4 %−5,9 % 
Skellefteå5,4 %−2,5 % 
Sorsele6,6 %+1,8 % 
Storuman4,7 %−4,1 % 
Umeå6,8 %−0,6 % 
Vilhelmina8,1 %−1,6 % 
Vindeln6,2 %−3,6 % 
Vännäs9,6 %+0,2 % 
Åsele8,1 %−4,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.