Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Askersund

Askersunds kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Askersunds kommun minskat. I augusti fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Askersunds kommun med 3,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 16,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under augusti månad rapporterade Askersunds kommun en total arbetslöshet på 4,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,3 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 222 av 5 163 invånare i åldern 16 till 64 år i Askersunds kommun var inskrivna som arbetssökande (16 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Askersund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,3 till 4,3 procent.

Graf: Arbetslöshet i Askersunds kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Askersund är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Askersund hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (4,3 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,9 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,4 procent). För att Askersund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 21 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,8 procent i Askersund under augusti månad, motsvarande 84 av 500 personer. Det är 3,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−11 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan mars 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,3 till 16,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,5 procentenheter i Askersund. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Askersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Askersund om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,5 procentenheter). I augusti var 5,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 29 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 15 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Askersund sjunkit 18 månader i följd (ner från 9,3 procent i februari 2021 till 5,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Askersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Askersund lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Askersunds kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

43 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 43 arbetsplatsannonser i Askersunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Askersunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare59
Förskollärare49
Personliga assistenter34
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete23
Installations- och serviceelektriker13
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering13
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer33
Elevassistenter m.fl.12
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.12
Svetsare och gasskärare12

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Askersunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
AskersundÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften4,3 %−0,3 % 7,0 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda16,8 %−3,5 % 20,3 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,9 %−2,5 % 8,3 %−2,8 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund4,3 %−0,3 % 
Degerfors8,1 %−1,1 % 
Hallsberg5,9 %−1,8 % 
Hällefors8,3 %−2,8 % 
Karlskoga6,8 %−0,8 % 
Kumla5,4 %−1,0 % 
Laxå7,6 %+1,0 % 
Lekeberg3,9 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,4 %−0,4 % 
Nora6,2 %−0,9 % 
Örebro7,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund16,8 %−3,5 % 
Degerfors27,2 %−0,6 % 
Hallsberg16,8 %−5,1 % 
Hällefors26,0 %−8,3 % 
Karlskoga22,2 %−1,2 % 
Kumla16,5 %−2,0 % 
Laxå23,5 %+1,7 % 
Lekeberg13,7 %−2,7 % 
Lindesberg18,6 %−3,5 % 
Ljusnarsberg19,6 %−2,0 % 
Nora18,1 %−3,7 % 
Örebro20,7 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund5,9 %−2,5 % 
Degerfors12,7 %−4,4 % 
Hallsberg9,7 %−2,9 % 
Hällefors10,3 %−3,3 % 
Karlskoga7,8 %−4,0 % 
Kumla9,5 %−2,5 % 
Laxå9,4 %−2,1 % 
Lekeberg8,5 %−1,5 % 
Lindesberg7,9 %−3,5 % 
Ljusnarsberg15,9 %+7,0 % 
Nora9,2 %−3,4 % 
Örebro7,9 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.