Arbetslösheten minskar i Umeå

Umeå kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Umeå kommun. Även i hela Västerbotten sjunker arbetslösheten.

Under augusti månad rapporterade Umeå kommun en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 2 923 av 64 956 invånare i åldern 16 till 64 år i Umeå kommun var inskrivna som arbetssökande (727 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Umeå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,3 till 4,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Umeå kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Umeå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 15 kommuner. Störst är minskningen i Skellefteå, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Umeå nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västerbottens län. Robertsfors har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (7,3 procent). För att Umeå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Robertsfors skulle 650 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,8 procent i Umeå under augusti månad, motsvarande 1 114 av 9 441 personer. Det är 3,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−321 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 16,2 till 11,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,3 procentenheter i Umeå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Umeå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Umeå om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,6 procentenheter). I augusti var 6,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 479 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 105 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Umeå sjunkit 17 månader i följd (ner från 8,5 procent i mars 2021 till 6,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Umeå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Umeå har ungefär samma total arbetslöshet som Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter högre i Umeå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Umeå kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

898 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 898 arbetsplatsannonser i Umeå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 530 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Umeå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Restaurang- och köksbiträden m.fl.38128
Personliga assistenter66122
Grundutbildade sjuksköterskor4695
Städare1237
Vårdbiträden734
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1734*
AT-läkare333
Telefonförsäljare m.fl.1433
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2933
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer1333

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Umeå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
UmeåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,5 %−1,0 % 4,4 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda11,8 %−3,2 % 12,5 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar6,8 %−0,6 % 6,5 %−1,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,2 %+0,3 % 
Dorotea4,9 %+0,4 % 
Lycksele5,3 %−0,8 % 
Malå4,4 %−0,5 % 
Nordmaling5,5 %−1,3 % 
Norsjö4,5 %−0,2 % 
Robertsfors3,5 %−1,4 % 
Skellefteå3,6 %−1,5 % 
Sorsele4,3 %+0,7 % 
Storuman4,5 %−1,2 % 
Umeå4,5 %−1,0 % 
Vilhelmina5,7 %−0,9 % 
Vindeln4,3 %−0,8 % 
Vännäs4,4 %−0,8 % 
Åsele7,3 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm14,1 %+2,3 % 
Dorotea15,4 %±0,0 % 
Lycksele16,2 %−2,7 % 
Malå14,8 %−3,1 % 
Nordmaling17,6 %−3,6 % 
Norsjö14,4 %−3,4 % 
Robertsfors12,5 %−4,2 % 
Skellefteå11,9 %−4,0 % 
Sorsele11,2 %+2,7 % 
Storuman16,1 %−3,5 % 
Umeå11,8 %−3,2 % 
Vilhelmina17,0 %−1,7 % 
Vindeln11,9 %+1,5 % 
Vännäs15,7 %−2,0 % 
Åsele10,3 %−6,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,9 %−0,7 % 
Dorotea3,9 %−1,8 % 
Lycksele7,6 %−0,4 % 
Malå9,2 %+2,1 % 
Nordmaling8,5 %−3,9 % 
Norsjö5,0 %−3,8 % 
Robertsfors6,4 %−5,9 % 
Skellefteå5,4 %−2,5 % 
Sorsele6,6 %+1,8 % 
Storuman4,7 %−4,1 % 
Umeå6,8 %−0,6 % 
Vilhelmina8,1 %−1,6 % 
Vindeln6,2 %−3,6 % 
Vännäs9,6 %+0,2 % 
Åsele8,1 %−4,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.