Vännäs har nu den högsta ungdoms­arbetslösheten i Västerbotten

Vännäs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Vännäs kommuns ungdoms­arbetslöshet är nu den högsta i hela Västerbottens län. Det första gången sedan november 2016 som detta inträffar.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i ungdoms­arbetslöshet i Vännäs kommun med 0,2 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i augusti på 9,6 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under augusti månad rapporterade Vännäs kommun en total arbetslöshet på 4,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 187 av 4 250 invånare i åldern 16 till 64 år i Vännäs kommun var inskrivna som arbetssökande (34 färre än i augusti i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Vännäs är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,1 till 4,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Vännäs kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Vännäs är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 15 kommuner. Störst är minskningen i Skellefteå, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Vännäs nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västerbottens län. Robertsfors har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (7,3 procent). För att Vännäs skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Robertsfors skulle 38 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,7 procent i Vännäs under augusti månad, motsvarande 70 av 446 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−4 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,6 till 15,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,3 procentenheter i Vännäs. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vännäs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Vännäs om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,2 procentenheter). I augusti var 9,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 38 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med två personer på ett års sikt.

Det är första gången på 13 månader som arbetslösheten bland unga ökar.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vännäs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Vännäs har ungefär samma total arbetslöshet som Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 3,1 procentenheter högre i Vännäs.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vännäs kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

31 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 31 arbetsplatsannonser i Vännäs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Vännäs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter59
Grundskollärare69
Telefonförsäljare m.fl.13
Barnskötare11
Vårdare, boendestödjare11*
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning11
Taxiförare m.fl.11
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.11
Specialistläkare11
Restaurang- och köksbiträden m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Vännäs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
VännäsVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,4 %−0,8 % 4,4 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda15,7 %−2,0 % 12,5 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,6 %+0,2 % 6,5 %−1,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,2 %+0,3 % 
Dorotea4,9 %+0,4 % 
Lycksele5,3 %−0,8 % 
Malå4,4 %−0,5 % 
Nordmaling5,5 %−1,3 % 
Norsjö4,5 %−0,2 % 
Robertsfors3,5 %−1,4 % 
Skellefteå3,6 %−1,5 % 
Sorsele4,3 %+0,7 % 
Storuman4,5 %−1,2 % 
Umeå4,5 %−1,0 % 
Vilhelmina5,7 %−0,9 % 
Vindeln4,3 %−0,8 % 
Vännäs4,4 %−0,8 % 
Åsele7,3 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm14,1 %+2,3 % 
Dorotea15,4 %±0,0 % 
Lycksele16,2 %−2,7 % 
Malå14,8 %−3,1 % 
Nordmaling17,6 %−3,6 % 
Norsjö14,4 %−3,4 % 
Robertsfors12,5 %−4,2 % 
Skellefteå11,9 %−4,0 % 
Sorsele11,2 %+2,7 % 
Storuman16,1 %−3,5 % 
Umeå11,8 %−3,2 % 
Vilhelmina17,0 %−1,7 % 
Vindeln11,9 %+1,5 % 
Vännäs15,7 %−2,0 % 
Åsele10,3 %−6,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,9 %−0,7 % 
Dorotea3,9 %−1,8 % 
Lycksele7,6 %−0,4 % 
Malå9,2 %+2,1 % 
Nordmaling8,5 %−3,9 % 
Norsjö5,0 %−3,8 % 
Robertsfors6,4 %−5,9 % 
Skellefteå5,4 %−2,5 % 
Sorsele6,6 %+1,8 % 
Storuman4,7 %−4,1 % 
Umeå6,8 %−0,6 % 
Vilhelmina8,1 %−1,6 % 
Vindeln6,2 %−3,6 % 
Vännäs9,6 %+0,2 % 
Åsele8,1 %−4,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.