Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på elva år i Nora

Nora kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Nora kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan december 2010.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Nora kommun med 3,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 18,1 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under augusti månad rapporterade Nora kommun en total arbetslöshet på 6,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 288 av 4 645 invånare i åldern 16 till 64 år i Nora kommun var inskrivna som arbetssökande (51 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Nora är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 6,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Nora kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nora är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Hällefors, där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Nora hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (6,2 procent i kommunen, jämfört med 7,0 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (3,9 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (8,4 procent). För att Nora skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 107 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,1 procent i Nora under augusti månad, motsvarande 133 av 735 personer. Det är 3,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−24 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,3 till 18,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,9 procentenheter i Nora. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Nora kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Nora om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I augusti var 9,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 38 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 21 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Nora sjunkit 17 månader i följd (ner från 13,6 procent i mars 2021 till 9,2 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Nora kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Nora har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,9 procentenheter högre i Nora.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Nora kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

33 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 33 arbetsplatsannonser i Nora kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Nora kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Buss- och spårvagnsförare110
Personliga assistenter1010
Barnskötare26
Grundskollärare24
Vårdare, boendestödjare44
Företagssäljare23
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.22
Socialsekreterare22
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering12
Ekonomiassistenter m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Nora kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
NoraÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,2 %−0,9 % 7,0 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda18,1 %−3,7 % 20,3 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,2 %−3,4 % 8,3 %−2,8 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund4,3 %−0,3 % 
Degerfors8,1 %−1,1 % 
Hallsberg5,9 %−1,8 % 
Hällefors8,3 %−2,8 % 
Karlskoga6,8 %−0,8 % 
Kumla5,4 %−1,0 % 
Laxå7,6 %+1,0 % 
Lekeberg3,9 %−0,8 % 
Lindesberg6,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,4 %−0,4 % 
Nora6,2 %−0,9 % 
Örebro7,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund16,8 %−3,5 % 
Degerfors27,2 %−0,6 % 
Hallsberg16,8 %−5,1 % 
Hällefors26,0 %−8,3 % 
Karlskoga22,2 %−1,2 % 
Kumla16,5 %−2,0 % 
Laxå23,5 %+1,7 % 
Lekeberg13,7 %−2,7 % 
Lindesberg18,6 %−3,5 % 
Ljusnarsberg19,6 %−2,0 % 
Nora18,1 %−3,7 % 
Örebro20,7 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund5,9 %−2,5 % 
Degerfors12,7 %−4,4 % 
Hallsberg9,7 %−2,9 % 
Hällefors10,3 %−3,3 % 
Karlskoga7,8 %−4,0 % 
Kumla9,5 %−2,5 % 
Laxå9,4 %−2,1 % 
Lekeberg8,5 %−1,5 % 
Lindesberg7,9 %−3,5 % 
Ljusnarsberg15,9 %+7,0 % 
Nora9,2 %−3,4 % 
Örebro7,9 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.