Arbetslösheten ökar mer i Bjurholm än i andra kommuner i Västerbotten

Bjurholms kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Tolv av 15 kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet i augusti. i Bjurholm däremot ökar den.

Under augusti månad rapporterade Bjurholms kommun en total arbetslöshet på 5,2 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,3 procentenheter). I Västerbottens län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 55 av 1 058 invånare i åldern 16 till 64 år i Bjurholms kommun var inskrivna som arbetssökande (två fler än i augusti i fjol).

Även om den senaste månadens uppgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående ett månaderna var arbetslösheten lägre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en ökning.
Graf: Arbetslöshet i Bjurholms kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Bjurholm går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Västerbottens län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Skellefteå, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Bjurholm hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (5,2 procent i kommunen, jämfört med 4,4 procent i hela länet). Robertsfors har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (7,3 procent). För att Bjurholm skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Robertsfors skulle 18 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,1 procent i Bjurholm under augusti månad, motsvarande 21 av 149 personer. Det är 2,3 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+3 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de ett föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,9 procentenheter i Bjurholm. Det är en betydligt större skillnad än för ett år sedan (+2,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Bjurholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Bjurholm om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Bjurholm så minskar den i Västerbotten. Jämfört med augusti förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 3,1 procentenheter (till 12,5 procent).

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Bjurholms kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,7 procentenheter). I augusti var 5,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sju personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med två personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Bjurholm sjunkit 14 månader i följd (ner från 6,6 procent i juni 2021 till 5,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Bjurholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Bjurholm har högre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,6 procentenheter lägre i Bjurholm.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Bjurholms kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nio annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt nio arbetsplatsannonser i Bjurholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring tio lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Bjurholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor45
Specialistläkare15
Handpaketerare och andra fabriksarbetare11
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.11
Telefonförsäljare m.fl.11
Telefonister11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Bjurholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
BjurholmVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,2 %+0,3 % 4,4 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda14,1 %+2,3 % 12,5 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,9 %−0,7 % 6,5 %−1,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,2 %+0,3 % 
Dorotea4,9 %+0,4 % 
Lycksele5,3 %−0,8 % 
Malå4,4 %−0,5 % 
Nordmaling5,5 %−1,3 % 
Norsjö4,5 %−0,2 % 
Robertsfors3,5 %−1,4 % 
Skellefteå3,6 %−1,5 % 
Sorsele4,3 %+0,7 % 
Storuman4,5 %−1,2 % 
Umeå4,5 %−1,0 % 
Vilhelmina5,7 %−0,9 % 
Vindeln4,3 %−0,8 % 
Vännäs4,4 %−0,8 % 
Åsele7,3 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm14,1 %+2,3 % 
Dorotea15,4 %±0,0 % 
Lycksele16,2 %−2,7 % 
Malå14,8 %−3,1 % 
Nordmaling17,6 %−3,6 % 
Norsjö14,4 %−3,4 % 
Robertsfors12,5 %−4,2 % 
Skellefteå11,9 %−4,0 % 
Sorsele11,2 %+2,7 % 
Storuman16,1 %−3,5 % 
Umeå11,8 %−3,2 % 
Vilhelmina17,0 %−1,7 % 
Vindeln11,9 %+1,5 % 
Vännäs15,7 %−2,0 % 
Åsele10,3 %−6,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,9 %−0,7 % 
Dorotea3,9 %−1,8 % 
Lycksele7,6 %−0,4 % 
Malå9,2 %+2,1 % 
Nordmaling8,5 %−3,9 % 
Norsjö5,0 %−3,8 % 
Robertsfors6,4 %−5,9 % 
Skellefteå5,4 %−2,5 % 
Sorsele6,6 %+1,8 % 
Storuman4,7 %−4,1 % 
Umeå6,8 %−0,6 % 
Vilhelmina8,1 %−1,6 % 
Vindeln6,2 %−3,6 % 
Vännäs9,6 %+0,2 % 
Åsele8,1 %−4,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.