Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Lycksele

Lycksele kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan juni 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Lycksele kommun minskat. I augusti fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Lycksele kommun med 2,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 16,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under augusti månad rapporterade Lycksele kommun en total arbetslöshet på 5,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 312 av 5 887 invånare i åldern 16 till 64 år i Lycksele kommun var inskrivna som arbetssökande (47 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Lycksele är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,9 till 5,3 procent.

Graf: Arbetslöshet i Lycksele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Lycksele är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i tolv av 15 kommuner. Störst är minskningen i Skellefteå, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Lycksele alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (5,3 procent i kommunen, jämfört med 4,4 procent i hela länet). Robertsfors har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Åsele har den högsta (7,3 procent). För att Lycksele skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Robertsfors skulle 106 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,2 procent i Lycksele under augusti månad, motsvarande 131 av 809 personer. Det är 2,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−18 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juni 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,8 till 16,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,9 procentenheter i Lycksele. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lycksele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Lycksele om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,4 procentenheter). I augusti var 7,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 52 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med ett personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lycksele sjunkit 20 månader i följd (ner från 12,6 procent i december 2020 till 7,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lycksele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lycksele högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lycksele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

78 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 78 arbetsplatsannonser i Lycksele kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 110 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Lycksele kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1627
Telefonförsäljare m.fl.312
Restaurang- och köksbiträden m.fl.46
Personliga assistenter56
Specialistläkare66
Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä15
Anestesisjuksköterskor25
Arbetsterapeuter34
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering24
Intensivvårdssjuksköterskor44

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Lycksele kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
LyckseleVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,3 %−0,8 % 4,4 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda16,2 %−2,7 % 12,5 %−3,1 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,6 %−0,4 % 6,5 %−1,5 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,2 %+0,3 % 
Dorotea4,9 %+0,4 % 
Lycksele5,3 %−0,8 % 
Malå4,4 %−0,5 % 
Nordmaling5,5 %−1,3 % 
Norsjö4,5 %−0,2 % 
Robertsfors3,5 %−1,4 % 
Skellefteå3,6 %−1,5 % 
Sorsele4,3 %+0,7 % 
Storuman4,5 %−1,2 % 
Umeå4,5 %−1,0 % 
Vilhelmina5,7 %−0,9 % 
Vindeln4,3 %−0,8 % 
Vännäs4,4 %−0,8 % 
Åsele7,3 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm14,1 %+2,3 % 
Dorotea15,4 %±0,0 % 
Lycksele16,2 %−2,7 % 
Malå14,8 %−3,1 % 
Nordmaling17,6 %−3,6 % 
Norsjö14,4 %−3,4 % 
Robertsfors12,5 %−4,2 % 
Skellefteå11,9 %−4,0 % 
Sorsele11,2 %+2,7 % 
Storuman16,1 %−3,5 % 
Umeå11,8 %−3,2 % 
Vilhelmina17,0 %−1,7 % 
Vindeln11,9 %+1,5 % 
Vännäs15,7 %−2,0 % 
Åsele10,3 %−6,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm5,9 %−0,7 % 
Dorotea3,9 %−1,8 % 
Lycksele7,6 %−0,4 % 
Malå9,2 %+2,1 % 
Nordmaling8,5 %−3,9 % 
Norsjö5,0 %−3,8 % 
Robertsfors6,4 %−5,9 % 
Skellefteå5,4 %−2,5 % 
Sorsele6,6 %+1,8 % 
Storuman4,7 %−4,1 % 
Umeå6,8 %−0,6 % 
Vilhelmina8,1 %−1,6 % 
Vindeln6,2 %−3,6 % 
Vännäs9,6 %+0,2 % 
Åsele8,1 %−4,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.